Tiếng Anh lớp 9 Mới Unit 12: My Future Career - Nghề nghiệp tương lai của tôi

A Closer Look 2 Unit 12 trang 75 SGK tiếng Anh 9 mới


Bình chọn:
4.3 trên 33 phiếu

Tổng hợp bài tập A Closer Look 2 Unit 12, có đáp án và lời giải chi tiết.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Complete each second sentence so that it has a similar meaning to the first. Write no more than THREE words.

(Hoàn thành mỗi câu thứ hai để mà nó có nghĩa tương tự với cầu đầu tiên, không viết nhiều hơn 3 từ )

Phương pháp giải: 

Although + mệnh đề

inspite of + Noun/Ving

despite + Noun/Ving

Even though + Mệnh đề

Hướng dẫn giải:

1. loving maths

Tạm dịch: 

Mặc dù cô ấy thích toán, nhưng cô ấy đã quyết định trở thành một giáo viên tiếng Anh.

Mặc dù thích toán, nhưng cô ấy đã quyết định trở thành một giáo viên tiếng Anh.

2 . studying hard

Tạm dịch: 

Anh ấy học chăm chỉ, nhưng anh ấy đã không vượt qua kỳ thi.

Mặc dù học tập chăm chỉ, anh ấy đã không vượt qua kỳ thi. 

3. laziness

Tạm dịch:

Mặc dù anh ta lười biếng, nhưng anh ta đã được giao việc.

Mặc dù lười biếng, nhưng anh ta đã được giao việc.

4. being short

Tạm dịch:

Mặc dù thấp, anh ấy đã được nhận vào đội bóng chuyền.

Mặc dù thấp, nhưng anh ấy đã được nhận vào đội bóng chuyền.

5. poor health

Tạm dịch:

Mặc dù cô ấy có sức khoẻ kém, nhưng cô ấy làm việc 12 giờ mỗi ngày.

Mặc dù sức khoẻ của cô ấy kém, nhưng cô ấy làm việc 12 tiếng một ngày.

Bài 2

Task 2. Circle the correct words or phrases in bold. Sometimes both options are correct.

(Khoanh chọn từ/ cụm từ in đậm đúng. Thỉnh thoảng cả hai từ đều đúng)

Phương pháp giải: 

offer to V: yêu cầu, đề nghị

manage to V: quản lý

discuss Ving: trao đổi, thảo luận

mention Ving: đề cập tới, nhắc tới

refuse to V: từ chối

continute to V/Ving: tiếp tục

Hướng dẫn giải:

1. to give

Tạm dịch: Người đàn ông gợi ý cho tôi công việc.

2. to pass

Tạm dịch: Cô ấy đã vượt qua kỳ thi cho trường đó.

3. choosing

Tạm dịch: Các sinh viên thảo luận để lựa chọn nghề nghiệp.

4. talking

Tạm dịch: Giáo viên của bạn đã đề cập đến việc tham gia các khóa dạy nghề?

5. to employ

Tạm dịch: Công ty từ chối tuyển dụng người nộp đơn có trình độ thấp.

6. to talk/talking

Tạm dịch: Giáo viên tiếp tục nói chuyện về cơ hội việc làm khi hiệu trưởng bước vào.

Bài 3

Task 3. Choose the correct answer(s).

(Chọn đáp án đúng)

Hướng dẫn giải:

1.A: Trường học được hi vọng cung cấp những công dân tốt cho xã hội.           

2.A: Hiệu trưởng hứa cung cấp những chương trình học tập  thực tế cho học sinh.            

3.C: Công ty thừa nhận đã sa thải nhân viên một cách đầy bất công.            

4.C: Cô ấy không ngại làm việc vất vả để đạt được mục tiêu công việc.           

5.A&C: Có lẽ quá trễ để bắt đầu học những kỹ năng nghề  nghiệp sau khi rời khỏi trường.              

6.B: Nhiều học sinh có xu hướng đăng ký trường nghề nhiều hơn trường trung học phổ thông.

Bài 4

Task 4. Complete the sentences using the ideas in the pictures and the correct form of the verbs in brackets.

(Hoàn thành những câu sau dùng những ý tưởng trong tranh và dạng đúng của động từ trong ngoặc)

Phương pháp giải: 

Forget to V: quên phải làm gì, forget Ving: quên đã làm gì

Remember Ving: nhớ đã làm gì, remember to V: nhớ phải làm gì

try to V: cố gắng làm gì, try Ving: thử làm gì

stop to V: dừng để làm gì, stop Ving: dừng việc đang làm

Hướng dẫn giải:

1. to lock

Tạm dịch: Ồ không, tôi đã quên khóa cửa.

2. meeting

Tạm dịch: Tôi không nhớ đã gặp bạn ở hội chợ việc làm năm ngoái.

3. to contact

Tạm dịch: Tôi đang cố gắng liên lạc với văn phòng việc làm nhưng không ai trả lời.

4. to send

Tạm dịch: Bạn có nhớ gửi CV không? Sáng nay là hạn chót đó.

5. working

Tạm dịch: Tôi sẽ không bao giờ quên đã làm việc vất vả như vậy để trở thành kiến trúc sư.

6. talking

Tạm dịch: Làm ơn, dừng nói chuyện. Thư viện là một không gian yên tĩnh mà.

7. posting

Tạm dịch: Tại sao không thử gửi CV của bạn đến công ty? Họ đang tìm kiếm những người giống như bạn.

8. to answer

Tạm dịch: Cô ấy đã dừng đọc sách để nghe điện thoại.

Bài 5

Task 5. Complete each second sentence using the right form of the word given so that it has a similar meaning to the first. Write between two and five words.

(Hoàn thành mỗi câu thứ hai sử dụng dạng đúng của từ được cho để có nghĩa tương tự với câu đầu tiên, Viết khoảng 2 đến 5 từ )

Phương pháp giải: 

Despite for N: mặc dù cho

inspite of N/Ving: mặc dù

manage to V: quản lý

attemp to V: hợp tác

deny Ving: phủ nhận

Hướng dẫn giải:

1. The boy finally managed to deal with his peers at the vocational school.

Tạm dịch:

Cậu bé cuối cùng đã thành công trong việc đối xử với bạn bè của mình tại trường dạy nghề. 

→ Cậu bé cuối cùng đã giải quyết được với bạn học của mình tại trường dạy nghề.

2. She attempted to cooperate with the others in the team to finish the work.

Tạm dịch:

Cô đã cố gắng hết sức để hợp tác với những người khác trong nhóm để hoàn thành công việc.

→ Cô đã cố gắng hợp tác với những người khác trong nhóm để hoàn thành công việc.

3. He wasn't promoted in spite of his efforts.

Tạm dịch:

Mặc dù anh ấy đã nỗ lực trong công việc , nhưng anh ấy không được thăng tiến.

→ Anh ấy không được thăng tiến mặc dù anh ấy đã nỗ lực trong công việc.

4. The boss denied bullying the new employee.

Tạm dịch:

Ông chủ nói ông ấy không bắt nạt nhân viên mới. 

→ Ông chủ phủ nhận việc bắt nạt nhân viên mới.

5. Despite being qualified for the job, he wasn't accepted./Despite qualifying for the job, he wasn't accepted.

Tạm dịch:

Mặc dù người đàn ông đã đủ điều kiện cho công việc, nhưng anh ấy không được nhận.

→ Mặc dù đủ tiêu chuẩn / Mặc dù đủ điều kiện cho công việc, nhưng anh ấy không được chấp nhận. 

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 9 - Xem ngay

Các bài liên quan:

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com