Tiếng Anh lớp 9 Mới Unit 6: Viet Nam: Then And Now - Việt Nam: ngày xưa và ..

A Closer Look 1 trang 62 Unit 6 SGK tiếng Anh 9 mới


Bình chọn:
4.4 trên 78 phiếu

Tổng hợp bài tập phần A closer look 1 Trang 62 Unit 6 SGK Tiếng Anh 9 mới

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Put one word/phrase under each picture.

(Đặt 1 từ/cụm từ dưới mỗi bức tranh)

Hướng dẫn giải: 

1. tram 

2. flyover 

3. elevated walkway 

4. skytrain 

5. underpass 

6. tunnel 

Tạm dịch:

1. xe điện

2. cầu vượt

3. đường bộ trên cao

4. tàu trên không

5. đường chui

6. đường hầm

Bài 2

Task 2. Fill in each blank with a suitable word from 1, making them plural where necessary.

(Điền mỗi vào mỗi chỗ trống một từ thích hợp từ bài 1, để dạng số nhiều khi cần thiết)

1. Hai Van ______ is 6.28 km long.

2. Thanks to the_______ , pedestrians can be muchsafer.

3. A_____ is a bridge that carries one road over another one.

3. The railroad track that runs overhead is known as a ________ . 

4. A road or path that goes under another road or railroad track is called an _______ .     

5. The clanging sound of the Ha Noi _______ in the 1970s has gone deep into people's collective memory. 

Hướng dẫn giải:

1. tunnel

Tạm dịch:Đường hầm Hải Vân dài 6.28 km.

2. elevated walkways

Tạm dịch:Nhờ đường đi bộ trên cao, người đi bộ có thể an toàn hơn nhiều.

3. flyover

Tạm dịch: Cầu vượt là cầu nối một con đường qua một con đường khác.

4. skytrain

Tạm dịch:Đường tàu trên không được biết đến như là một cầu tàu trên không.

5. underpass

Tạm dịch: Đường hoặc lối đi dưới đường khác hoặc đường ray được gọi là đường hầm.

6. tram

Tạm dịch:Tiếng ồn của xe điện Hà Nội vào những năm 1970 đã đi sâu vào ký ức của mọi người dân.

 

Bài 3

Task 3. Match each word/phrase in the left column with the definition in the right one.

(Nối mỗi từ/cụm từ ở cột trái với định nghĩa ở cột phải. )

Hướng dẫn giải:

1.f   2.b  3.e   4.d   5.c   6.a 

Tạm dịch:

1. gia đình đa thế hệ: hơn hai thế hệ cùng sống chung với nhau trong một gia đình

2. khoan dung: có thể chấp nhận những gì người khác nói hoặc làm ngay cả khi bạn không đồng ý với nó.

3. hợp tác: làm việc cùng với những người khác hướng tới một mục đích chung

4. thông cảm: tử tế với ai đó đang đau hoặc buồn; cho thấy rằng bạn hiểu và quan tâm tới vấn đề của họ

5. nghe lời: sẵn sàng làm những gì bạn được yêu cầu

6. gia đình hạt nhân: cha mẹ và con cái sống chung với nhau trong một đơn vị gia đình

Bài 4

Task 4. Fill each gap with a word/phrase in 3. 

(Điền 1 từ/cụm từ ở bài 3 vào chỗ trống)

1. Our grandparents used to live in an ______ .

2. My mother is a______ woman. She always care about how we feel.

3. The boys are willing to do what you want the to. They are really ______ .

4. She is______ with her children even when the misbehave.

5. Nowadays the ______ is becoming more commor in the cities.

6. Having students work in groups, she hoped they could learn to be _____ .

Hướng dẫn giải: 

1. extendend family

Tạm dịch:Ông bà của chúng ta thường sống trong một gia đình có nhiều thế hệ.

2. sympathetic

Tạm dịch: Mẹ của tôi là một người phụ nữ có lòng cảm thông. Bà luôn quan tâm đến cảm giác của chúng tôi.

3. obedient

Tạm dịch:Các chàng trai đang sẵn sàng để làm những gì bạn muốn họ làm. Họ thực sự biết nghe lời.

5. nuclear family

Tạm dịch: Ngày này, gia đình có cha mẹ và các con đang trở nên phổ biến ở các thành phố.

6. cooperative

Tạm dịch:Những học sinh làm việc theo nhóm, cô ấy hy vọng họ có thể học cách hợp tác. 

Bài 5

Task 5. Write each sentence in the box next to its pattern. Then listen, check, and repeat. 
(Viết mỗi câu trong bảng vào bên cạch biểu tượng. Sau đó nghe , kiểm tra và nhắc lại. )
 
Click tại đây để nghe:


 
Hướng dẫn giải: 
1. I know!, That long?, Don't cry!
2. Go away!
3. Keep going! 
4. Don't turn left! 
 
Audio script:

1. I know!, That long?, Don't cry!

2. Go away!

3. Keep going!

4. Don't turn left!
 
Dịch Script:
1. Tôi biết!, Lâu quá à?, Đừng khóc!
2. Đi đi!
3. Tiếp tục!
4. Đừng rẽ trái!

Bài 6

Task 6. What would you say in each situation? Make a sentence for each picture. Write a stress pattern under the picture. Then practise reading all the sentences aloud.

(Bạn nên làm gì trong các tình huống sau? Viết mỗi câu 1 bức tranh. Viết trọng âm dưới những bức tranh đó. Sau đó thực hành đọc to tất cả các câu. )

Hướng dẫn giải:

1. Be quiet! OOo            Don't talk! OO

2. Don't turn right! OOO

3.Wake up! OO              Get up! OO

4. Smile please! OO      Say cheese! OO

5. Don't worry! OOo      Don't cry! OO

6. Look out! OO            Look ahead! OoO

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 9 - Xem ngay

Các bài liên quan:

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com