CHƯƠNG VI. CÁCH MẠNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA

Bình chọn:
4.6 trên 117 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút phần 1 sử 12 - Đề số 1 Đề kiểm tra 45 phút phần 1 sử 12 - Đề số 1

Đề kiểm tra 45 phút phần 1 lịch sử 12 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 1 - Đề số 1 Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 1 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 1 lịch sử 12 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút phần 1 sử 12 - Đề số 2 Đề kiểm tra 45 phút phần 1 sử 12 - Đề số 2

Đề kiểm tra 45 phút phần 1 lịch sử 12 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 1 - Đề số 2 Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 1 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 1 lịch sử 12 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút phần 1 sử 12 - Đề số 3 Đề kiểm tra 45 phút phần 1 sử 12 - Đề số 3

Đề kiểm tra 45 phút phần 1 lịch sử 12 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 1 - Đề số 3 Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 1 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 1 lịch sử 12 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút phần 1 sử 12 - Đề số 4 Đề kiểm tra 45 phút phần 1 sử 12 - Đề số 4

Đề kiểm tra 45 phút phần 1 lịch sử 12 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 1 - Đề số 4 Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 1 - Đề số 4

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 1 lịch sử 12 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút phần 1 sử 12 - Đề số 5 Đề kiểm tra 45 phút phần 1 sử 12 - Đề số 5

Đề kiểm tra 45 phút phần 1 lịch sử 12 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 1 - Đề số 5 Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 1 - Đề số 5

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 1 lịch sử 12 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút phần 1 sử 12 - Đề số 6 Đề kiểm tra 45 phút phần 1 sử 12 - Đề số 6

Đề kiểm tra 45 phút phần 1 lịch sử 12 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Hãy nêu đặc điểm và những thành tựu chính của cuộc cách mạng-công nghệ trong nửa sau thế kỉ XX Hãy nêu đặc điểm và những thành tựu chính của cuộc cách mạng-công nghệ trong nửa sau thế kỉ XX

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 69 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Xu thế toàn cầu hóa được thể hiện trên những lĩnh vực nào? Xu thế toàn cầu hóa được thể hiện trên những lĩnh vực nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 70 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Hãy giải thích thế nào là khoa học đã trở thành một lực lượng sản xuất trực tiếp Hãy giải thích thế nào là khoa học đã trở thành một lực lượng sản xuất trực tiếp

Giải bài tập Bài 1 trang 70 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Vì sao nói: Toàn cầu hóa vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các nước phát triển ? Vì sao nói: Toàn cầu hóa vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các nước phát triển ?

Giải bài tập Bài 2 trang 70 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Nêu những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau chiến tranh thế giới thứ hai Nêu những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau chiến tranh thế giới thứ hai

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 73 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Trình bày các xu thế phát triển của thế giới hiện nay. Qua đó hãy nêu rõ thế nào là những thời cơ và những thách thức đối với các dân tộc Trình bày các xu thế phát triển của thế giới hiện nay. Qua đó hãy nêu rõ thế nào là những thời cơ và những thách thức đối với các dân tộc

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 74 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Lập niên biểu những sự kiện chính của lịch sử thế giới từ năm 1945 đến năm 2000 Lập niên biểu những sự kiện chính của lịch sử thế giới từ năm 1945 đến năm 2000

Giải bài tập Bài 1 trang 74 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài