CHƯƠNG III. CÁC NƯỚC Á, PHI VÀ MĨ LATINH (1945 – 2000)

Bình chọn:
4.5 trên 60 phiếu
Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ấn Độ trong những năm 1945-1950 diễn ra như thế nào? Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ấn Độ trong những năm 1945-1950 diễn ra như thế nào?

Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ấn Độ

Xem chi tiết
Khu vực Đông Bắc Á sau chiến tranh thế giới thứ hai có sự biến đổi như thế nào? Khu vực Đông Bắc Á sau chiến tranh thế giới thứ hai có sự biến đổi như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 20 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Nêu những sự kiện chính những năm 1946-1949 dẫn tới việc thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và ý nghĩa của sự thành lập này Nêu những sự kiện chính những năm 1946-1949 dẫn tới việc thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và ý nghĩa của sự thành lập này

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 24 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Nội dung cơ bản của đường lối cải cách của Trung Quốc và những thành tựu chính mà Trung Quốc đạt được trong những năm 1978-2000 Nội dung cơ bản của đường lối cải cách của Trung Quốc và những thành tựu chính mà Trung Quốc đạt được trong những năm 1978-2000

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 24 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Lập niên biểu các sự kiện thể hiện sự biến đổi của khu vực Đông Bắc Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai Lập niên biểu các sự kiện thể hiện sự biến đổi của khu vực Đông Bắc Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Giải bài tập Bài 1 trang 25 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Lập niên biểu các sự kiện chính trong lịch sử Trung Quốc từ năm 1949 đến năm 2000 Lập niên biểu các sự kiện chính trong lịch sử Trung Quốc từ năm 1949 đến năm 2000

Giải bài tập Bài 2 trang 25 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Nêu các mốc chính của cuộc đấu tranh chống đế quốc ở Lào từ năm 1945 đến năm 1975. Nêu các mốc chính của cuộc đấu tranh chống đế quốc ở Lào từ năm 1945 đến năm 1975.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 32 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Hãy cho biết nội dung chính của các giai đoạn lịch sử Campuchia từ năm 1945 đến năm 1993. Hãy cho biết nội dung chính của các giai đoạn lịch sử Campuchia từ năm 1945 đến năm 1993.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 32 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Trình bày hoàn cảnh ra đời của tổ chức ASEAN và nội dung chính của Hiệp ước Bali (1976) Trình bày hoàn cảnh ra đời của tổ chức ASEAN và nội dung chính của Hiệp ước Bali (1976)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 32 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Lập niên biểu về thời gian tuyên bố độc lập của các quốc gia ở Đông Nam Á. Lập niên biểu về thời gian tuyên bố độc lập của các quốc gia ở Đông Nam Á.

Giải bài tập Bài 1 trang 35 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Sưu tầm tài liệu về tổ chức ASEAN Sưu tầm tài liệu về tổ chức ASEAN

Giải bài tập bài 2 trang 35 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Nêu những thành tựu chính mà nhân dân Ấn Độ đạt được trong quá trình xây dựng đất nước. Nêu những thành tựu chính mà nhân dân Ấn Độ đạt được trong quá trình xây dựng đất nước.

Giải bài tập Bài 3 trang 35 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Tại sao năm 1960 được gọi là "Năm châu Phi" ? Tại sao năm 1960 được gọi là "Năm châu Phi" ?

Giải bài tập câu hỏi lí thuyết số 1 trang 38 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Lập bảng thống kê các thắng lợi trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Lập bảng thống kê các thắng lợi trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 38 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Hãy nêu khái quát những thắng lợi của cuộc đấu tranh giành và bảo vệ độc lập của nhân dân Mĩ Latinh từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai Hãy nêu khái quát những thắng lợi của cuộc đấu tranh giành và bảo vệ độc lập của nhân dân Mĩ Latinh từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 41 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Hãy nêu những thành quả chính trong công cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Những khó khăn mà châu lục này đang phải đối mặt là gì ? Hãy nêu những thành quả chính trong công cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Những khó khăn mà châu lục này đang phải đối mặt là gì ?

Giải bài tập Bài 1 trang 41 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Hãy trình bày những thành tựu và khó khăn về kinh tế-xã hội của các nước Mĩ-Latinh từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Hãy trình bày những thành tựu và khó khăn về kinh tế-xã hội của các nước Mĩ-Latinh từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Giải bài tập Bài 2 trang 41 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Sưu tầm tài liệu, tranh ảnh về một nước ở châu Phi hoặc Mĩ-Latinh (từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai) mà em quan tâm. Sưu tầm tài liệu, tranh ảnh về một nước ở châu Phi hoặc Mĩ-Latinh (từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai) mà em quan tâm.

Giải bài tập Bài 3 trang 41 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài