CHƯƠNG V. VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000

Bình chọn:
4.2 trên 16 phiếu
Sau thắng lợi của cuộc cách mạng kháng chiến chống Mĩ Sau thắng lợi của cuộc cách mạng kháng chiến chống Mĩ

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 200 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Nêu những thành tựu đạt được trong việc khắc phục Nêu những thành tựu đạt được trong việc khắc phục

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trag 201 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Ý nghĩa của việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Ý nghĩa của việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

Giải bài tập Bài 2 trang 203 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Đảng và chính quyền cách mạng đã có chủ trương Đảng và chính quyền cách mạng đã có chủ trương

Giải bài tập Bài 1 trang 203 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Quốc hội khóa VI kì họp thứ nhất đã quyết định Quốc hội khóa VI kì họp thứ nhất đã quyết định

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 203 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Trong việc thực hiện các kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976-1980  và 1981-1985), nước ta đã đạt được những thành tựu và ưu điểm, đồng thời có những khó khăn và yếu kém gì ? Trong việc thực hiện các kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976-1980 và 1981-1985), nước ta đã đạt được những thành tựu và ưu điểm, đồng thời có những khó khăn và yếu kém gì ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 206 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Việt Nam chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975 với những thuận lợi và khó khăn gì ? Việt Nam chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975 với những thuận lợi và khó khăn gì ?

Giải bài tập Bài 2 trang 207 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước thể hiện như thế nào ? Giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước thể hiện như thế nào ?

Giải bài tập Bài 1 trang 207 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc Tổ quốc của nhân dân ta đã diễn ra như thế nào ? Cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc Tổ quốc của nhân dân ta đã diễn ra như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 207 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Hãy nêu nội dung đường lối đổi mới kinh tế Hãy nêu nội dung đường lối đổi mới kinh tế

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 209 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Việt Nam thực hiện đường lối đổi mới trong hoàn Việt Nam thực hiện đường lối đổi mới trong hoàn

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 209 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Hãy nêu những khó khăn và yếu kém về kinh tế Hãy nêu những khó khăn và yếu kém về kinh tế

Giải bài tập Bài 2 trang 216 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Nêu ý nghĩa của những thành tựu về kinh tế Nêu ý nghĩa của những thành tựu về kinh tế

Giải bài tập Bài 1 trang 216 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Trình bày những thành tựu và yếu kém về kinh tế Trình bày những thành tựu và yếu kém về kinh tế

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 216 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Nêu nhiệm vụ và mục tiêu của từng kế hoạch Nêu nhiệm vụ và mục tiêu của từng kế hoạch

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 216 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Lập niên biểu những sự kiện tiêu biểu gắn với Lập niên biểu những sự kiện tiêu biểu gắn với

Giải bài tập Bài 3 trang 220 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Thực tế cách mạng nước ta từ năm 1930 đến Thực tế cách mạng nước ta từ năm 1930 đến

Giải bài tập Bài 2 trang 220 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Nêu những thắng lợi lịch sử tiêu biểu của cách Nêu những thắng lợi lịch sử tiêu biểu của cách

Giải bài tập Bài 1 trang 220 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài