CHƯƠNG IV. VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975

Bình chọn:
4.8 trên 96 phiếu
Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương như thế nào ? Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 158 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Công cuộc cải tạo quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc từ năm 1958 đến năm 1960 đã đạt được những thành tựu và hạn chế gì? Công cuộc cải tạo quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc từ năm 1958 đến năm 1960 đã đạt được những thành tựu và hạn chế gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 162 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong công cuộc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh ? Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong công cuộc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 162 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Phong trào “Đồng khởi” (1959 - 1960) ở miền Nam đã nổ ra trong hoàn cảnh như thế nào ? Nêu diễn biến, kết quả và ý nghĩa của phong trào. Phong trào “Đồng khởi” (1959 - 1960) ở miền Nam đã nổ ra trong hoàn cảnh như thế nào ? Nêu diễn biến, kết quả và ý nghĩa của phong trào.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 165 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Phong trào đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm của nhân dân ta ở miền Nam đã diễn ra như thế nào trong những năm đầu sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954? Phong trào đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm của nhân dân ta ở miền Nam đã diễn ra như thế nào trong những năm đầu sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 165 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 168 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội 5 năm (1961 - 1965) ? Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội 5 năm (1961 - 1965) ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 168 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Bằng những sự kiện lịch sử tiêu biểu, chứng minh phong trào “Đồng khởi” (1959-1960) đã chuyển cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công Bằng những sự kiện lịch sử tiêu biểu, chứng minh phong trào “Đồng khởi” (1959-1960) đã chuyển cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công

Giải bài tập Bài 2 trang 172 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Hãy nêu những thành tựu chủ yếu về kinh tế và xã hội của Cách mạng miền Bắc từ năm 1954 đến năm 1965 Hãy nêu những thành tựu chủ yếu về kinh tế và xã hội của Cách mạng miền Bắc từ năm 1954 đến năm 1965

Giải bài tập Bài 1 trang 172 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Quân dân miền Nam chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 - 1965) Quân dân miền Nam chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 - 1965)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 172 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Nêu âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong việc Nêu âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong việc

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 172 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968 ở miền Nam đã diễn ra trong hoàn cảnh nào? Nêu diễn biến, kết quả, ý nghĩa Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968 ở miền Nam đã diễn ra trong hoàn cảnh nào? Nêu diễn biến, kết quả, ý nghĩa

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 177 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Những thắng lợi của quân dân ta trong chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ tiếp sau thắng lợi Vạn Tường (8-1965). Ý nghĩa của chiến thắng Vạn Tường. Những thắng lợi của quân dân ta trong chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ tiếp sau thắng lợi Vạn Tường (8-1965). Ý nghĩa của chiến thắng Vạn Tường.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 177 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Miền Bắc đã lập được những thành tích gì trong sản xuất và chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ từ năm 1965 đến năm 1968? Miền Bắc đã lập được những thành tích gì trong sản xuất và chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ từ năm 1965 đến năm 1968?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 180 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc từ năm 1965 đến năm 1968 như thế nào ? Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc từ năm 1965 đến năm 1968 như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 180 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Nêu những thắng lợi chung của ba nước Việt Nam Lào, Campuchia trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao Nêu những thắng lợi chung của ba nước Việt Nam Lào, Campuchia trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 183 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Nêu âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” (1969 - 1973). Nêu âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” (1969 - 1973).

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 183 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Trận “Điện Biên Phủ trên không” đã diễn ra như thế nào từ ngày 18 đến ngày 29-12-1972? Trận “Điện Biên Phủ trên không” đã diễn ra như thế nào từ ngày 18 đến ngày 29-12-1972?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 185 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội từ năm 1969 đến năm 1973 ? Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội từ năm 1969 đến năm 1973 ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 185 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được kí trong bối cảnh lích sử như thế nào ? Nêu nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được kí trong bối cảnh lích sử như thế nào ? Nêu nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 187 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất