Tuần 32. Ngôi nhà chung

Bình chọn:
4.2 trên 39 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Tập đọc: Người đi săn và con vượn Tập đọc: Người đi săn và con vượn

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài Người đi săn và con vượn trang 113 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Chi tiết nào nói lên tài săn bắn của bác thợ săn?

Xem chi tiết

Kể chuyện: Người đi săn và con vượn Kể chuyện: Người đi săn và con vượn

Giải bài tập Kể chuyện: Người đi săn và con vượn trang 115 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Đề bài: Kể lại câu chuyện Người đi săn và con vượn theo lời của bác thợ săn

Xem chi tiết

Chính tả (Nghe - viết): Ngôi nhà chung Chính tả (Nghe - viết): Ngôi nhà chung

Giải câu 1, 2, 3 Chính tả bài Ngôi nhà chung trang 114 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 2. Điền vào chỗ trống : a) l hay n ?

Xem chi tiết

Tập đọc: Mè hoa lượn sóng Tập đọc: Mè hoa lượn sóng

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Mè hoa lượn sóng trang 116 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 3. Xung quanh mè hoa còn những loài vật nào? Những câu thơ nào nói lên đặc điểm riêng của mỗi loài vật ?

Xem chi tiết

Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì?

Giải câu 1, 2, 3 Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì trang 117 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 3. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi "Bằng gì ?"

Xem chi tiết

Tập đọc: Cuốn sổ tay Tập đọc: Cuốn sổ tay

Giải câu 1, 2, 3 bài Cuốn sổ tay trang 118 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Thanh dùng sổ tay làm gì ?

Xem chi tiết

Chính tả (Nghe - viết): Hạt mưa Chính tả (Nghe - viết): Hạt mưa

Giải câu 1, 2 Chính tả bài Hạt mưa trang 119 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 2. Tìm và viết các từ : a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau :

Xem chi tiết

Tập làm văn: Nói, viết về bảo vệ môi trường Tập làm văn: Nói, viết về bảo vệ môi trường

Giải câu 1, 2 Tập làm văn: Nói, viết về bảo vệ môi trường trang 120 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Kể lại một việc tốt mà em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường.

Xem chi tiết

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ VănHỏi bài