Tuần 26. Lễ hội

Bình chọn:
4.3 trên 43 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Tập đọc: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử trang 65 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Tìm những chi tiết cho thấy cảnh nhà Chử Đồng Tử rất nghèo khó?

Xem lời giải

Chính tả (Nghe - viết): Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

Giải câu 1, 2 Chính tả bài Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử trang 67 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 2. Điền vào chỗ trống : a) r, d hay gi ?

Xem lời giải

Kể chuyện: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

Giải bài tập Kể chuyện Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử trang 67 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Đề bài Dựa vào các tranh, hãy đặt tên và kể lại từng đoạn Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử.

Xem lời giải

Tập đọc: Đi hội chùa Hương

Giải câu 1, 2, 3 bài Đi hội chùa Hương trang 68 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Những câu nào cho thấy cảnh chùa Hương rất đẹp và thơ mộng ?

Xem lời giải

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lễ hội. Dấu phẩy

Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lễ hội. Dấu phẩy trang 70 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Chọn nghĩa thích hợp ở cột B cho các từ ở cột A

Xem lời giải

Tập đọc: Rước đèn ông sao

Giải câu 1, 2, 3 bài Rước đèn ông sao trang 71 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Mâm cỗ Trung thu của Tâm được bày như thế nào?

Xem lời giải

Chính tả (Nghe - viết): Rước đèn ông sao

Giải câu 1, 2 Chính tả bài Rước đèn ông sao trang 72 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 2. a. Tìm và viết tiếp vào vở tên các đồ vật, con vật:

Xem lời giải

Tập làm văn: Kể về một ngày hội

Giải bài tập Tập làm văn: Kể về một ngày hội trang 72 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Đề bài: Kể về một ngày hội mà em biết

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn