Tả một nghệ sĩ đang biểu diễn

Bình chọn:
4.5 trên 67 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn