SGK Tiếng Anh lớp 9 Unit 7: Saving Energy - Tiết kiệm năng lượng

Speak - Unit 7 trang 58 SGK Tiếng Anh lớp 9


Look at the expression in the tables and pictures. Make suggestion about how to save energy.Example. I think we should tu off the faucet.I suggest fixing the faucet.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

SPEAK

Bài 1

Task 1:  Look at the expression in the tables and pictures. Make suggestion about how to save energy.

(Nhìn vào các diễn đạt trong bảng và các bức tranh. Đưa ra đề nghị về cách tiết kiệm năng lượng.)

Example:

A. I think we should turn off the faucet.

    I suggest fixing the faucet.

Suggestion

Response

I suggest + V-ing...

I think we should ...

Shall we ...?

Why don’t we...?

How about + V-ing ...?

What about + V-ing ...?

Let’s ...

OK.

That's a good idea.

All right.

No. I don't want to.

I prefer to...

Let's...

Phương pháp giải:

Ví dụ: 

A. Tôi nghĩ chúng ta nên tắt vòi nước.

    Tôi đề nghị sửa vòi nước.

Lời đề nghị

Phản hồi

Tôi đề nghị ...

Tôi nghĩ chúng ta nên ...

Chúng ta sẽ ...?

Tại sao chúng ta không ...?

Còn về việc ...?

Còn về việc ...?

Chúng ta hãy ...

Đồng ý.

Ý kiến hay đó.

Được thôi.

Không. Tôi không muốn.

Tôi muốn ...

Chúng ta hãy...

 

Lời giải chi tiết:

B. I suggest turning off the electric oven/ cooker. I suggest repairing the cooker. It may be broken.

(Tôi đề nghị tắt bếp điện. / Tôi đề nghị sửa bếp điện. Nó có thể bị hỏng.)

C. Why don't we switch off the fan? Shall we have an electrician mend the fan?

(Tại sao chúng ta không tắt quạt máy./ Chúng ta sẽ nhờ một thợ điện để sửa quạt máy nhỉ?)

D. I think we should turn off the air conditioner.

(Tôi nghĩ chúng ta nên tắt điều hòa.)

E. Let's switch off the lights and the TV.

(Hãy tắt đèn và tivi.)

F. I suggest fixing the faucet in the bathroom.

(Tôi đề nghị sửa vòi nước trong nhà tắm.)

G. I think we should use bikes instead of motorbikes.

(Tôi nghĩ chúng ta nên sử dụng xe đạp thay vì xe máy.)

H. Why don't we use public buses?

(Tại sao chúng ta không sử dụng xe buýt công cộng?)

Bài 2

Task 2:  Work in a group of four. Work out an action plan to save energy for your class. The expression and ideas in section.

(Làm việc trong một nhóm bốn bạn. Lập một chương trình hành động tiết kiệm năng lượng cho lớp của bạn. Các cách diễn đạt và ý tưởng ở phần a) có thể giúp bạn.)

Lời giải chi tiết:

A: I think we should take a shower instead of a bath to save energy.

(Tôi nghĩ chúng ta nên tắm vòi sen thay vì bồn tắm để tiết kiệm năng lượng.)

B: That's a good idea.

(Ý kiến hay đó!)

C: How about making a poster on energy-saving and hanging them around our school?

(Còn việc làm những bảng áp phích về tiết kiệm năng lượng và treo quanh trường học thì sao?)

D: Great! Let's do that.

(Tuyệt vời! Hãy làm thế đi!) 

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 110 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.