Read - Unit 13 trang 124 SGK Tiếng Anh 8


Christmas is an important festival in many countries around the world. The Christmas Tree One Christmas Eve in the early 1500s, some people decorated a tree and put it in the market place in the Latvian city of Riga. This custom spread throughout Europe,

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

READ.

Christmas is an important festival in many countries around the world.

The Christmas Tree

One Christmas Eve in the early 1500s, some people decorated a tree and put it in the market place in the Latvian city of Riga. This custom spread throughout Europe, and finally to America in the 1800s.

The Christmas Card

In the mid-nineteenth century, an Englishman wanted to send Christmas greetings to his friends, so he had someone design a card. Forty years later, cards were a part of the Christmas tradition.

Christmas Carols
Eight hundred years ago, Christmas songs were performed for people in towns and villages. These songs were stories put to music and most people enjoyed them. The leaders of the Church, however, did not. They said the songs were unsuitable, but about 180 years ago, the songs became popular again.

Santa Claus
In 1823, the Patron saint of children, Saint Nicholas appeared in a poem called A Visit From Saint Nicholas. The character in the poem was a fut jolly man who wore a red suit and gave children presents on Christmas Eve. The poem, which was written by Clement Clarke Moore, an American professor, became popular in the USA. Santa Claus is based on the description of Saint Nicholas in this poem.

Dịch bài đọc:

Giáng sinh là một ngày lễ quan trọng ở nhiều nước trên thế giới.

Cây Giáng sinh

Đêm Giáng Sinh vào đầu thập niên 50, một số người đã trang hoàng một cải cây rồi đem đặt nó ờ nơi họp chợ trong thành phố Latvia của Riga. Tục lệ này đã lan truyền khắp châu Âu và cuối cùng đã đến nước Mỹ vào thập niên 80.

Thiệp mừng Giáng sinh

Giữa thế kỉ 19, một người Anh muốn gửi những lời chúc nhân dịp Giáng sinh cho bạn mình vì thế mà anh đã nhờ người thiết kế một tấm thiệp. Bổn mươi năm sau, những tấm thiệp kiểu này đã trờ thành một phần trong truyền thống ngày Giáng sinh.

Những bài hát mừng Giáng sinh

Cách đây 800 năm, người ta đã hát những bài hát mừng Giáng sinh cho người dân thành phố và thôn quê nghe. Những bài hát này là những câu chuyện đã được phổ nhạc và hầu hết dân chúng đều thích. Tuy nhiên những vị đứng đầu Giáo hội lại không thích. Họ nói những bài hát đó không phù hợp, nhưng cách đây khoảng 180 năm những bài hát đó lại phổ biến trở lại.

Ông già Nô-en.

Năm 1823, vị thần bảo hộ trẻ em, Saint Nicholas xuất hiện trong một bài thơ có tên lả Chuvến đến thăm cùa Thánh Nicholas. Nhân vật trong bài thơ là một người mập và vui tính luôn mặc bộ quần áo đỏ và tặng trẻ em rất nhiều quà vào đêm Giáng sinh. Bài thơ đã được viết bởi Clement Clarke Moore, một giáo sư người Mỹ, đã trở nên nổi tiếng ở Mỹ. Ông già Nô-en được mô phỏng theo hình ảnh Thánh Nicholas trong bài thơ này.

Bài 1

1. Complete the table.

(Hoàn thành bảng sau.)

Hướng dẫn giải:

Christmas Specials

Place of origin

Date

The Christmas tree

The Christmas card

Christmas carols

Santa Claus

Riga

England

(no information)

USA

early 1500s

mid- 19th century

800 years ago

1823

 
Tạm dịch:
 

Những điều đặc biệt của Giáng sinh

Xuất xứ

Thời gian

Cây Thông Nô-en

Thiệp Giáng sinh

Những bài hát mừng lễ Giáng sinh

Ông già Nô-en

Riga

Anh

(không có thông tin)

Mỹ

đầu những năm 1500

giữa thế kỷ 19

800 năm trước

năm 1823

Bài 2

2. Answer the questions.

(Trả lời các câu hỏi.)

a)  How long ago did the Christmas tree come to the USA?

b) Why did the Englishman have someone design a card?

c) When were Christmas songs first performed?

d)  Who wrote the poem A Visit from Saint Nicholas?

e)  What is Santa Claus based on?

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải:

a) The Christmas tree came to the USA in the 1800s.

b) Because he wanted to send Christmas greetings to his friends.

c) Christmas songs were first performed 800 years ago.

d) An American professor named Clement Clarke Moore wrote A visit from Saint Nicholas.

e) Santas Claus is based on the description of Saint Nicholas in the poem. 

Tạm dịch:

a) Cây Giáng sinh xuất hiện ở Hoa Kỳ từ bao giờ?

=> Cây Giáng sinh xuất hiện ở Hoa Kỳ những năm 1800.

b) Tại sao người Anh lại nhờ người thiết kế tấm thiệp?

=> Bởi vì ông ấy muốn gửi lời chúc mừng Giáng sinh đến bạn bè của mình.

c) Các bài hát Giáng sinh được biểu diễn lần đầu tiên vào khi nào?

=> Các bài hát Giáng sinh được biểu diễn lần đầu cách đây 800 năm.

d) Ai đã viết bài thơ Một chuyến viếng thăm từ Thánh Nicholas?

=> Một giáo sư người Mỹ tên là Clement Clarke Moore đã viết bài thơ Một chuyến viếng thăm từ Thánh Nicholas.

e) Ông già Nô-en được mô phỏng theo điều gì?

=> Ông già Nô-en được mô phỏng theo Thánh Nicholas trong bài thơ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 198 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.