Phần 1: Học kì 1

Bình chọn:
4.3 trên 21 phiếu
Bài 1: Em là học sinh lớp 5 trang 3 Bài 1: Em là học sinh lớp 5 trang 3

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài 1: Em là học sinh lớp 5 trang 3, 4, 5, 6 VBT Đạo Đức 5. Bài 1: Hãy quan sát và ghi vào dưới mỗi tranh ....

Xem chi tiết
Bài 2: Có trách nhiệm về việc làm của mình trang 6 Bài 2: Có trách nhiệm về việc làm của mình trang 6

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài 2: Có trách nhiệm về việc làm của mình trang 6, 7, 8, 9, 10 VBT Đạo Đức 5. Bài 4: Hãy ghi lại việc làm có trách nhiệm của em

Xem chi tiết
Bài 3: Có chí thì nên trang 11 Bài 3: Có chí thì nên trang 11

Giải câu 1, 2, 3 bài 3: Có chí thì nên trang 11, 12 VBT Đạo Đức 5. Bài 2: Đánh dấu cộng vào ô trống trước ý em cho là đúng

Xem chi tiết
Bài 4: Nhớ ơn tổ tiên trang 13 Bài 4: Nhớ ơn tổ tiên trang 13

Giải câu 1, 2, 3 bài 4: Nhớ ơn tổ tiên trang 13, 14 VBT Đạo Đức 5. Bài 2: Hãy ghi chữ Đ vào ô trống trước ý em cho là đúng

Xem chi tiết
Bài 5: Tình bạn trang 15 Bài 5: Tình bạn trang 15

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 bài 5: Tình bạn trang 16, 17, 18, 19 VBT Đạo Đức 5. Bài 4: Nối mỗi tình huống ở cột A với một cách ứng xử ở cột B cho phù hợp

Xem chi tiết
Bài 6: Kính già, yêu trẻ trang 20 Bài 6: Kính già, yêu trẻ trang 20

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài 6: Kính già, yêu trẻ VBT Đạo Đức 5. Bài 1: Hãy ghi những việc nên làm thể hiện tình cảm kính già, yêu trẻ

Xem chi tiết
Bài 7: Tôn trọng phụ nữ trang 23 Bài 7: Tôn trọng phụ nữ trang 23

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài 6: Tôn trọng phụ nữ trang 23, 24, 25 VBT Đạo Đức 5. Bài 2: Em hãy bày tỏ thái độ của mình về mỗi ý kiến dưới đây

Xem chi tiết


Gửi bài