Sách bài tập Ngữ Văn lớp 6 - Chân trời sáng tạo Bài 1: Lắng nghe lịch sử nước mình - Chân trời sáng tạo

Bài tập Viết trang 7 Sách bài tập Ngữ văn 6 tập 1 Chân trời sáng tạo


Trình bày đặc điểm kiểu bài tóm tắt nội dung chính của VB bằng sơ đồ Tóm tắt nội dung chính của VB Truyền thuyết về Ngọc Bà Thiên Y A Na bằng sơ đồ.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trình bày đặc điểm kiểu bài tóm tắt nội dung chính của VB bằng sơ đồ

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về tóm tắt văn bản để làm bài tập này

Lời giải chi tiết:

Sơ đồ đặc điểm kiểu bài tóm tắt nội dung chính của VB

[CTST] Giải SBT Văn 6 bài 1: Lắng nghe lịch sử nước mình (Viết)

Câu 2

Tóm tắt nội dung chính của VB Truyền thuyết về Ngọc Bà Thiên Y A Na bằng sơ đồ.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về tóm tắt văn bản

Lời giải chi tiết:

  Sơ đồ Tóm tắt văn bản “Truyền thuyết Ngọc Bà Thiên Y A Na”

[CTST] Giải SBT Văn 6 bài 1: Lắng nghe lịch sử nước mình (Viết)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu