Đề thi học kì 1 mới nhất có lời giải

Bình chọn:
4.8 trên 109 phiếu
Đề thi học kì 1 môn hoá lớp 12 năm 2019 - 2020 sở giáo dục Tây Ninh

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn hoá lớp 12 năm 2019 - 2020 sở giáo dục Tây Ninh với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn hoá lớp 12 năm 2019 - 2020 sở giáo dục Bình Thuận

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn hoá lớp 12 năm 2019 - 2020 sở giáo dục Bình Thuận với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 1 hoá lớp 12 năm 2019 - 2020 sở giáo dục và đào tạo Đà Nẵng

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn hoá lớp 12 năm 2019 - 2020 sở giáo dục và đào tạo Đà Nẵng với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn hoá lớp 12 năm 2018 - 2019 chuyên Vinh

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn hoá lớp 12 năm 2019 - 2020 chuyên Vinh với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem chi tiết

Đề thi học kì 1 môn hoá lớp 12 năm 2019 - 2020 sở giáo dục Hà Nam

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn hoá lớp 12 năm 2019 - 2020 sở giáo dục Hà Nam với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn hoá lớp 12 năm 2019 - 2020 trường Chu Văn An Hà Nội

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn hoá lớp 12 năm 2019 - 2020 trường Chu Văn An Hà Nội với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem chi tiết

Giải đề thi học kì I Hóa học 12 sở giáo dục Thừa Thiên Huế có đáp án và lời giải chi tiết

Giải đề thi học kì I Hóa học 12 sở giáo dục Thừa Thiên Huế có đáp án và lời giải chi tiết, thêm chú ý quan trọng.

Xem chi tiết

Giải đề thi học kì I Hóa học 12 trường THPT Nguyễn Siêu Hà Nội có đáp án và lời giải chi tiết

Giải đề thi học kì I Hóa học 12 trường THPT Nguyễn Siêu Hà Nội có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Giải đề thi hết học kì I Hóa 12 năm học 2020 - 2021 sở GDĐT Bắc Ninh có đáp án và lời giải chi tiết

Giải đề thi hết học kì I Hóa 12 năm học 2020 - 2021 sở GDĐT Bắc Ninh có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Giải đề thi hết học kì I Hóa học 12 Sở GDĐT Bến Tre có đáp án và lời giải chi tiết

Giải đề thi hết học kì I Hóa học 12 Sở GDĐT Bến Tre có đáp án và lời giải chi tiết, thêm một số chú ý quan trọng

Xem chi tiết

Đề cương bài tập ôn tập học I Hóa học 12 có đáp án và lời giải chi tiết

Đề cương bài tập ôn tập học I Hóa học 12 có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Hóa học 12

Xem lời giải

Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Hóa học 12

Xem lời giải

Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Hóa học 12

Xem lời giải

Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Hóa học 12

Xem lời giải

Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Hóa học 12

Xem lời giải

Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Hóa học 12

Xem lời giải

Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Hóa học 12

Xem lời giải

Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Hóa học 12

Xem lời giải

Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Hóa học 12

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất