Đề thi học kì 1 mới nhất có lời giải

Bình chọn:
4.8 trên 109 phiếu
Đề thi học kì 1 môn hoá lớp 12 năm 2019 - 2020 sở giáo dục Tây Ninh

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn hoá lớp 12 năm 2019 - 2020 sở giáo dục Tây Ninh với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn hoá lớp 12 năm 2019 - 2020 sở giáo dục Bình Thuận

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn hoá lớp 12 năm 2019 - 2020 sở giáo dục Bình Thuận với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 1 hoá lớp 12 năm 2019 - 2020 sở giáo dục và đào tạo Đà Nẵng

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn hoá lớp 12 năm 2019 - 2020 sở giáo dục và đào tạo Đà Nẵng với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn hoá lớp 12 năm 2018 - 2019 chuyên Vinh

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn hoá lớp 12 năm 2019 - 2020 chuyên Vinh với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem chi tiết

Đề thi học kì 1 môn hoá lớp 12 năm 2019 - 2020 sở giáo dục Hà Nam

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn hoá lớp 12 năm 2019 - 2020 sở giáo dục Hà Nam với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn hoá lớp 12 năm 2019 - 2020 trường Chu Văn An Hà Nội

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn hoá lớp 12 năm 2019 - 2020 trường Chu Văn An Hà Nội với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem chi tiết

Giải đề thi học kì I Hóa học 12 sở giáo dục Thừa Thiên Huế có đáp án và lời giải chi tiết

Giải đề thi học kì I Hóa học 12 sở giáo dục Thừa Thiên Huế có đáp án và lời giải chi tiết, thêm chú ý quan trọng.

Xem chi tiết

Giải đề thi học kì I Hóa học 12 trường THPT Nguyễn Siêu Hà Nội có đáp án và lời giải chi tiết

Giải đề thi học kì I Hóa học 12 trường THPT Nguyễn Siêu Hà Nội có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Giải đề thi hết học kì I Hóa 12 năm học 2020 - 2021 sở GDĐT Bắc Ninh có đáp án và lời giải chi tiết

Giải đề thi hết học kì I Hóa 12 năm học 2020 - 2021 sở GDĐT Bắc Ninh có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Giải đề thi hết học kì I Hóa học 12 Sở GDĐT Bến Tre có đáp án và lời giải chi tiết

Giải đề thi hết học kì I Hóa học 12 Sở GDĐT Bến Tre có đáp án và lời giải chi tiết, thêm một số chú ý quan trọng

Xem chi tiết

Đề cương ôn tập học kỳ I môn hóa lớp 12

Tổng hợp kiến thức cần nắm vững, các dạng bài tập và câu hỏi có khả năng xuất hiện trong đề thi HK1 Hóa học 12 sắp tới

Xem chi tiết

Đề cương bài tập ôn tập học I Hóa học 12 có đáp án và lời giải chi tiết

Đề cương bài tập ôn tập học I Hóa học 12 có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Hóa học 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 4 - Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 4 - Hóa học 12

Xem lời giải

Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Hóa học 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2– Chương 4 – Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 2– Chương 4 – Hóa học 12

Xem lời giải

Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Hóa học 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Chương 3,4 – Hóa học 12

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3– Chương 3,4 – Hóa học 12

Xem lời giải

Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Hóa học 12

Xem lời giải

Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Hóa học 12

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất