Đề thi học kì 1 mới nhất có lời giải

Bình chọn:
4.7 trên 74 phiếu
Đề thi học kì 1 hoá lớp 9 năm 2019 - 2020 Sở giáo dục Vĩnh Phúc Đề thi học kì 1 hoá lớp 9 năm 2019 - 2020 Sở giáo dục Vĩnh Phúc

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn hoá lớp 9 năm 2019 - 2020 Sở giáo dục Vĩnh Phúc với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem chi tiết
Đề thi học kì 1 môn hoá lớp 9 năm 2019 - 2020 PGD Quận 2 Đề thi học kì 1 môn hoá lớp 9 năm 2019 - 2020 PGD Quận 2

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn hoá lớp 9 năm 2019 - 2020 PGD Quận 2 với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem chi tiết
Đề thi học kì 1 môn hoá lớp 9 năm 2019 - 2020 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi Đề thi học kì 1 môn hoá lớp 9 năm 2019 - 2020 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn hoá lớp 9 năm 2019 - 2020 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem chi tiết
Đề thi học kì 1 môn hoá lớp 9 năm 2019 - 2020 trường THCS Trần Quốc Toản Đề thi học kì 1 môn hoá lớp 9 năm 2019 - 2020 trường THCS Trần Quốc Toản

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn hoá lớp 9 năm 2019 - 2020 trường THCS Trần Quốc Toản với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem chi tiết
Đề thi học kì 1 môn hoá lớp 9 năm 2019 - 2020 trường THCS An Lạc Đề thi học kì 1 môn hoá lớp 9 năm 2019 - 2020 trường THCS An Lạc

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn hoá lớp 9 năm 2019 - 2020 trường THCS An Lạc với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem chi tiết
Đề thi học kì 1 môn hoá lớp 9 năm 2019 - 2020 PGD Hóc Môn Đề thi học kì 1 môn hoá lớp 9 năm 2019 - 2020 PGD Hóc Môn

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn hoá lớp 9 năm 2019 - 2020 PGD Hóc Môn với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem chi tiết
Đề thi học kì 1 môn hoá lớp 9 năm 2019 - 2020 trường THCS Bình Chiểu Đề thi học kì 1 môn hoá lớp 9 năm 2019 - 2020 trường THCS Bình Chiểu

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn hoá lớp 9 năm 2019 - 2020 trường THCS Bình Chiểu với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem chi tiết
Đề thi học kì 1 môn hoá lớp 9 năm 2019 - 2020 PGD Giá Rai Đề thi học kì 1 môn hoá lớp 9 năm 2019 - 2020 PGD Giá Rai

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn hoá lớp 9 năm 2019 - 2020 PGD Giá Rai với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem chi tiết
Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 9 Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 9 Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 9 Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 9 Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 9 Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 9 Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 9 Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 9 Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 9 Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 9 Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 9 Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 9 Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Hóa học 9

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài