CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hãy cho biết các kí hiệu dùng trong lập phản hệ.

Hãy cho biết các kí hiệu dùng trong lập phản hệ.

Xem lời giải

Quan sát hình 27.1, hãy cho biết:

Quan sát hình 27.1, hãy cho biết:

Xem lời giải

Hãy phân biệt đồng sinh cùng trứng và khác trứng.

Hãy phân biệt đồng sinh cùng trứng và khác trứng.

Xem lời giải

Câu 1 trang 111 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 111 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 111 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 111 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 111 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 111 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 111 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 111 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 5 trang 111 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 111 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 6 trang 111 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 6 trang 111 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Hãy mô tả một số bệnh, tật di truyền đã học.

Hãy mô tả một số bệnh, tật di truyền đã học.

Xem lời giải

Từ những kiến thức đã học về đột biến NST, hãy lập sơ đồ giải thích cơ chế hình thành thể đột biến số lượng NST giới tính và cặp NST số 21.

Từ những kiến thức đã học về đột biến NST, hãy lập sơ đồ giải thích cơ chế hình thành thể đột biến số lượng NST giới tính và cặp NST số 21.

Xem lời giải

Câu 1 trang 115 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 115 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 115 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 115 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 115 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 115 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 115 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 115 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 5 trang 115 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 115 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Vận dụng kiến thức đã học, hãy xây dựng phương pháp tư vấn trong trường hợp sau đây:

Vận dụng kiến thức đã học, hãy xây dựng phương pháp tư vấn trong trường hợp sau đây:

Xem lời giải

Câu 1 trang 118 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 118 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 118 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 118 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 118 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 118 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất