CHƯƠNG III: HÌNH HỌC

Bình chọn:
4.6 trên 103 phiếu
Hình tam giác

Viết tên ba góc và ba cạnh của mỗi hình tam giác dưới đây. Hãy chỉ ra đáy và đường cao tương ứng được vẽ trong mỗi hình tam giác dưới đây:

Xem lời giải

Diện tích hình tam giác

Tính diện tích hình tam giác có: a) Độ dài đáy là 8cm và chiều cao là 6cm. b) Độ dài đáy là 2,3dm và chiều cao là 1,2dm. Tính diện tích tam giác.

Xem lời giải

Luyện tập trang 88, 89

Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy là (a) và chiều cao là h: a) a = 30,5dm và h = 12dm. b) a = 16dm và h = 5,3m

Xem lời giải

Luyện tập chung trang 89, 90

Chữ số 3 trong số thập phân 72,364 có giá trị là: Trong bể có 25 con cá, trong đó có 20 con cá chép. Tỉ số phần trăm của số cá chép và số cá trong bể là:A.5% B.20% C.80% D.100%

Xem lời giải

Hình thang

Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thang: Trong ba hình dưới đây, hình nào có:- Bốn cạnh và bốn góc ? - Hai cặp cạnh đối diện song song ? - Chỉ có một cặp cạnh đối diện song song ?

Xem lời giải

Diện tích hình thang

Tính diện tích hình thang biết : a) Độ dài hai đáy lần lượt là 12cm và 8cm; chiều cao là 5cm. b) Độ dài hai đáy lần lượt là 9,4m và 6,6m; chiều cao là 10,5m.

Xem lời giải

Luyện tập trang 94

Tính diện tích hình thang có độ dài 2 đáy lần lượt là a và b, chiều cao h:

Xem lời giải

Luyện tập chung trang 95

Tính diện tích hình tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là:

Xem lời giải

Hình tròn, đường tròn

Vẽ hình tròn có: a) Bán kính 3cm; b) Đường kính 5cm.

Xem lời giải

Chu vi hình tròn

Tính chu vi hình tròn có đường kính d: a) d = 0,6cm; b) d = 2,5dm; Tính chu vi hình tròn có bán kính r: a) r = 2,75cm; b) r = 6,5dm;

Xem lời giải

Luyện tập trang 99

Tính chu vi của hình tròn có bán kính r: a) r = 9m; b) r = 4,4dm; a) Tính đường kính hình tròn có chu vi C = 15,7m. b) Tính bán kính hình tròn có chu vi C = 18,84dm.

Xem lời giải

Diện tích hình tròn

Tính diện tích hình tròn có bán kính r: a) r = 5cm b) r = 0,4dm Tính diện tích hình tròn có đường kính d: a) d = 12cm b) d = 7,2dm

Xem lời giải

Luyện tập trang 100

Tính diện tích hình tròn có bán kính r: a) r = 6cm; b) r = 0,35dm.

Xem lời giải

Luyện tập chung trang 100, 101

Một sợi dây thép được uốn như hình bên. Tính độ dài của sợi dây.

Xem lời giải

Giới thiệu biểu đồ hình quạt

Kết quả điều tra về sự ưa thích các loại màu sắc của 120 học sinh được cho trên biểu đồ hình quạt bên. Hãy cho biết có bao nhiêu học sinh: a) Thích màu xanh ? b) Thích màu đỏ ? c) Thích màu trắng ? d) Thích màu tím ?

Xem lời giải

Luyện tập về tính diện tích

Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên. Một khu đất có kích thước theo hình vẽ dưới đây. Tính diện tích khu đất đó.

Xem lời giải

Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)

Tính diện tích mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây, biết: AD = 63m ; AE = 84m; BE = 28m ; GC = 30m.

Xem lời giải

Luyện tập chung trang 106

Cho hình tam giác có diện tích 5/8 m2 và chiều cao 1/2m. Tính độ dài đáy của hình tam giác đó.

Xem lời giải

Hình hộp chữ nhật - Hình lập phương

Viết số thích hợp vào ô trống: a) Hãy chỉ ra những cạnh bằng nhau của hình hộp chữ nhật (hình bên). b) Biết hình hộp chữ nhật có chiều dài 6cm, chiều rộng 3cm, chiều cao 4cm. Tính diện tích của mặt đáy MNPQ và các mặt bên ABNM, BCPN.

Xem lời giải

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 5dm, chiều rộng 4dm và chiều cao 3dm.

Xem lời giải

Xem thêm