CHƯƠNG II: CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO

Bình chọn:
4.6 trên 45 phiếu
Dựa vào hình 13.1, hãy hoàn thành bảng sau bằng cách điền dấu (+) nếu có hoặc điền dấu (-) nếu không có: Dựa vào hình 13.1, hãy hoàn thành bảng sau bằng cách điền dấu (+) nếu có hoặc điền dấu (-) nếu không có:

Dựa vào hình 13.1, hãy hoàn thành bảng sau bằng cách điền dấu (+) nếu có hoặc điền dấu (-) nếu không có:

Xem chi tiết
Dựa vào hình 13.2, hãy mô tả cấu trúc chung của tế bào vi khuẩn. Dựa vào hình 13.2, hãy mô tả cấu trúc chung của tế bào vi khuẩn.

Dựa vào hình 13.2, hãy mô tả cấu trúc chung của tế bào vi khuẩn.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 48 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 1 trang 48 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 48 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 2 trang 48 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 2 trang 48 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 48 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 3 trang 48 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 3 trang 48 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 48 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 4 trang 48 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 4 trang 48 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 48 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Quan sát hình 14.1, hãy liệt kê các cấu trúc cơ bản của tế bào động vật, tế bào thực vật và cho biết điểm giống và khác nhau giữa hai loại tế bào đó. Quan sát hình 14.1, hãy liệt kê các cấu trúc cơ bản của tế bào động vật, tế bào thực vật và cho biết điểm giống và khác nhau giữa hai loại tế bào đó.

Quan sát hình 14.1, hãy liệt kê các cấu trúc cơ bản của tế bào động vật, tế bào thực vật và cho biết điểm giống và khác nhau giữa hai loại tế bào đó.

Xem chi tiết
Quan sát hình 14.2, hãy cho biết màng nhân có đặc điểm nào nổi bật? Quan sát hình 14.2, hãy cho biết màng nhân có đặc điểm nào nổi bật?

Quan sát hình 14.2, hãy cho biết màng nhân có đặc điểm nào nổi bật?

Xem chi tiết
Câu 1 trang 53 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 1 trang 53 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 53 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 2 trang 53 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 2 trang 53 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 53 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 3 trang 53 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 3 trang 53 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 53 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 4 trang 53 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 4 trang 53 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 53 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 5 trang 53 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 5 trang 53 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 53 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Quan sát hình 15.1, hãy mô tả cấu trúc của ti thể? Quan sát hình 15.1, hãy mô tả cấu trúc của ti thể?

Quan sát hình 15.1, hãy mô tả cấu trúc của ti thể?

Xem chi tiết
So sánh diện tích bề mặt giữa màng ngoài và màng trong của ti thể, màng nào có diện tích lớn hơn? Vì sao? So sánh diện tích bề mặt giữa màng ngoài và màng trong của ti thể, màng nào có diện tích lớn hơn? Vì sao?

So sánh diện tích bề mặt giữa màng ngoài và màng trong của ti thể, màng nào có diện tích lớn hơn? Vì sao?

Xem chi tiết
Hãy quan sát một cây xanh và cho biết màu sắc của những lá nhận được nhiều ánh sáng Hãy quan sát một cây xanh và cho biết màu sắc của những lá nhận được nhiều ánh sáng

Hãy quan sát một cây xanh và cho biết màu sắc của những lá nhận được nhiều ánh sáng có điểm nào khác với những lá nhận được ít ánh sáng? Vì sao? Quan sát hình 15.2, hãy mô tả cấu trúc siêu hiển vi của lục lạp?

Xem chi tiết
Nêu những điểm giống và khác nhau giữa ti thể và lục lạp về cấu tạo và chức năng. Nêu những điểm giống và khác nhau giữa ti thể và lục lạp về cấu tạo và chức năng.

Nêu những điểm giống và khác nhau giữa ti thể và lục lạp về cấu tạo và chức năng.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 56 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 1 trang 56 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 56 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 2 trang 56 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 2 trang 56 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 56 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 3 trang 56 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 3 trang 56 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 56 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài