CHƯƠNG I. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919 - 1930

Bình chọn:
4.4 trên 69 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 4

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 5

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 6

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Tóm tắt mục I. Chương trình khai thác lần thứ hai của thực dân Pháp

Tóm tắt mục I. Chương trình khai thác lần thứ hai của thực dân Pháp

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Các chính sách chính trị, văn hóa, giáo dục

Tóm tắt mục II. Các chính sách chính trị, văn hóa, giáo dục

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Xã hội Việt Nam phân hóa

Tóm tắt mục III. Xã hội Việt Nam phân hóa. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, sự phân hoá giai cấp trong xã hội Việt Nam

Xem chi tiết

Tóm tắt mục I. Ảnh hưởng của cách mạng tháng mười Nga và phong trào cách mạng thế giới

Tóm tắt mục I. Ảnh hưởng của cách mạng tháng mười Nga và phong trào cách mạng thế giới

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Phong trào dân tộc, dân chủ công khai (1919 - 1925)

Tóm tắt mục II. Phong trào dân tộc, dân chủ công khai (1919 - 1925)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Phong trào công nhân (1919 - 1925)

Tóm tắt mục III. Phong trào công nhân (1919 - 1925). Những năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, tuy các cuộc

Xem chi tiết

Tóm tắt mục I. Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917 - 1923)

Tóm tắt mục I. Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917 - 1923). Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, các nước đế quốc thắng trận

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923 - 1924)

Tóm tắt mục II. Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923 - 1924). Tháng 6 - 1923, Nguyễn Ái Quốc rời nước Pháp sang Liên Xô

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc (1924 - 1925)

Tóm tắt mục III. Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc (1924 - 1925)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục I. Bước phát triển mới của phong trào cách mạng Việt Nam (1926 - 1927)

Tóm tắt mục I. Bước phát triển mới của phong trào cách mạng Việt Nam (1926 - 1927)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Tân Việt cách mạng Đảng (7 - 1928)

Tóm tắt mục II. Tân Việt cách mạng Đảng (7 - 1928). Trong phong trào yêu nước dân chủ mạnh mẽ đầu những năm 20

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Việt Nam quốc dân đảng và cuộc khởi nghĩa Yên Bái (1930)

Tóm tắt mục III. Việt Nam quốc dân đảng và cuộc khởi nghĩa Yên Bái (1930)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục IV. Ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời trong năm 1929

Tóm tắt mục IV. Ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời trong năm 1929

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 7

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 7 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất