Bài 14. Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Bình chọn:
3.9 trên 88 phiếu
Tóm tắt mục I. Chương trình khai thác lần thứ hai của thực dân Pháp

Tóm tắt mục I. Chương trình khai thác lần thứ hai của thực dân Pháp

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Các chính sách chính trị, văn hóa, giáo dục

Tóm tắt mục II. Các chính sách chính trị, văn hóa, giáo dục

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Xã hội Việt Nam phân hóa

Tóm tắt mục III. Xã hội Việt Nam phân hóa. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, sự phân hoá giai cấp trong xã hội Việt Nam

Xem chi tiết

Lý thuyết Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Lý thuyết Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Xem chi tiết

Tại sao thực dân Pháp đẩy mạnh khai thác Việt Nam và Đông Dương ngay sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 57 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Dựa vào lược đồ (Hình 27, SGK, trang 56) để trình bày chương trình khai thác Việt Nam lần thứ hai của thực dân Pháp tập trung vào những nguồn lợi nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 57 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp đã thi hành ở Việt Nam những thủ đoạn chính trị, văn hóa, giáo dục nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 57 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Mục đích của những thủ đoạn đó là gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 4 trang 57 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã phân hóa như thế nào?

Giải bài tập Bài 1 trang 58 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Em hãy cho biết thái độ chính trị và khả năng cách mạng các giai cấp trong xã hội Việt Nam sau chiến tranh.

Giải bài tập Bài 2 trang 58 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải