CHƯƠNG I. BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA

Bình chọn:
4.6 trên 66 phiếu
Bài 4 trang 107 SGK Sinh 12 Bài 4 trang 107 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 4 trang 107 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Hãy chỉ ra những hạn chế trong học thuyết của Lamac - trang 112 Hãy chỉ ra những hạn chế trong học thuyết của Lamac - trang 112

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 109 SGK Sinh học 12

Xem chi tiết
Bài 1 trang 112 SGK Sinh 12 Bài 1 trang 112 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 112 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 2 trang 112 SGK Sinh 12 Bài 2 trang 112 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 2 trang 112 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 3 trang 112 SGK Sinh 12 Bài 3 trang 112 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 3 trang 112 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 4 trang 112 SGK Sinh 12 Bài 4 trang 112 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 4 trang 112 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 5 trang 112 SGK Sinh 12 Bài 5 trang 112 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 5 trang 112 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Giải thích tại sao CLTN làm thay đổi tần số alen của quần thể vi khuẩn - trang 115 Giải thích tại sao CLTN làm thay đổi tần số alen của quần thể vi khuẩn - trang 115

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 115 SGK Sinh học 12

Xem chi tiết
Tại sao những loài sinh vật bị con người săn bắt hoặc khai thác quá mức làm giảm mạnh về số lượng cá thể lại rất dễ bị tuyệt chủng - trang 116 Tại sao những loài sinh vật bị con người săn bắt hoặc khai thác quá mức làm giảm mạnh về số lượng cá thể lại rất dễ bị tuyệt chủng - trang 116

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 116 SGK Sinh học 12

Xem chi tiết
Bài 1 trang 117 SGK Sinh 12 Bài 1 trang 117 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 117 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 2 trang 117 SGK Sinh 12 Bài 2 trang 117 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 2 trang 117 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 3 trang 117 SGK Sinh 12 Bài 3 trang 117 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 3 trang 117 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 4 trang 117 SGK Sinh 12 Bài 4 trang 117 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 4 trang 117 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 5 trang 117 SGK Sinh 12 Bài 5 trang 117 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 5 trang 117 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Đặc điểm nào là đặc điểm thích nghi của con sâu trên cây sồi - trang 119 Đặc điểm nào là đặc điểm thích nghi của con sâu trên cây sồi - trang 119

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 119 SGK Sinh học 12

Xem chi tiết
Bài 1 trang 122 SGK Sinh 12 Bài 1 trang 122 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 122 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 2 trang 122 SGK Sinh 12 Bài 2 trang 122 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 2 trang 122 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 3 trang 122 SGK Sinh 12 Bài 3 trang 122 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 3 trang 122 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 4 trang 122 SGK Sinh 12 Bài 4 trang 122 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 4 trang 122 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 5 trang 122 SGK Sinh 12 Bài 5 trang 122 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 5 trang 122 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài