CHƯƠNG III. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

Bình chọn:
4.7 trên 93 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Chương III - Sinh 12 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Chương III - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Chương III - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương III - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương III - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương III - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Chương III - Sinh 12 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Chương III - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Chương III - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương III - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương III - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương III - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 3 - Chương III - Sinh 12 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 3 - Chương III - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 3 - Chương III - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương III - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương III - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương III - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 4 - Chương III - Sinh 12 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 4 - Chương III - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 4 - Chương III - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương III - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương III - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương III - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 5 - Chương III - Sinh 12 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 5 - Chương III - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 5 - Chương III - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương III - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương III - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương III - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương III - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương III - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương III - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương III - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương III - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương III - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương III - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương III - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương III - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương III - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương III - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương III - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương III - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương III - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương III - Sinh 12

Xem chi tiết
Quần thể là gì - trang 68 Quần thể là gì - trang 68

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 68 SGK Sinh học 12

Xem chi tiết
Xác định thành phần kiểu gen của quần thể qua các thế hệ tự thụ phấn - trang 69 Xác định thành phần kiểu gen của quần thể qua các thế hệ tự thụ phấn - trang 69

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 69 SGK Sinh học 12

Xem chi tiết
Tại sao luật hôn nhân và gia đình lại cấm không cho người có họ hàng gần kết hôn với nhau - trang 170 Tại sao luật hôn nhân và gia đình lại cấm không cho người có họ hàng gần kết hôn với nhau - trang 170

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 70 SGK Sinh học 12

Xem chi tiết
Bài 1 trang 70 SGK Sinh 12 Bài 1 trang 70 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 70 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 2 trang 70 SGK Sinh 12 Bài 2 trang 70 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 2 trang 70 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài