CHƯƠNG I. BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA

Bình chọn:
4.6 trên 66 phiếu
Các bằng chứng tiến hóa Các bằng chứng tiến hóa

Bằng chứng giải phẫu so sánh, bằng chứng phôi sinh học, bằng chứng địa lý sinh vật, bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử.

Xem chi tiết
Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn

Học thuyết Lamac: nguyên nhân và kết quả; học thuyết Đacuyn: nguyên nhân, kết quả, ưu điểm và hạn chế của học thuyết.

Xem chi tiết
Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại

Nguồn biến dị, đơn vị tiến hóa, so sánh học thuyết tiến hóa Đacuyn với thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại.

Xem chi tiết
Quá trình hình thành quần thể thích nghi Quá trình hình thành quần thể thích nghi

Khái niệm thích nghi, cơ chế hình thành các đặc điểm thích nghi, tính hợp lí tương đối của đặc điểm thích nghi, đa hình cân bằng trong quần thể.

Xem chi tiết
Loài Loài

Khái niệm loài, các tiêu chuẩn phân biệt hai loài thân thuộc, các cơ chế cách li của loài.

Xem chi tiết
Quá trình hình thành loài Quá trình hình thành loài

Khái niệm hình thành loài, diễn biến, đặc điểm quá trình hình thành loài bằng cách li địa lí, vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình thành loài.

Xem chi tiết
Quá trình hình thành loài (tiếp theo) Quá trình hình thành loài (tiếp theo)

Các cơ chế hình thành loài cùng khu vực địa lí: hình thành loài bằng cách li tập tính, cách li sinh thái, nhờ cơ chế tự đa bôi, lai xa và đa bội hóa.

Xem chi tiết
Tiến hóa lớn Tiến hóa lớn

Khái niệm tiến hóa nhỏ, tiến hóa lớn, cơ sở nghiên cứu và đặc điểm của tiến hóa lớn.

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài