CHƯƠNG 9. QUẦN XÃ SINH VẬT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 109 SBT Sinh học 12

Giải bài 1 trang 109 Sách bài tập Sinh học 12. Hãy giải thích vai trò của các loài cộng sinh trong địa y.

Xem lời giải

Bài 2 trang 109 SBT Sinh học 12

Giải bài 2 trang 109 Sách bài tập Sinh học 12. Hãy giải thích vai trò của động vật đối với thụ phấn và phát tán của thực vật.

Xem lời giải

Bài 3 trang 109 SBT Sinh học 12

Giải bài 3 trang 109 Sách bài tập Sinh học 12. Hãy trình bày 2 ví dụ về 2 mối quan hệ giữa nấm với các loài khác

Xem lời giải

BGiải bài 4 trang 109 SBT Sinh học 12

Giải bài 4 trang 109 Sách bài tập Sinh học 12. Xét về các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã, các trường hợp sau thuộc mối quan hệ nào?

Xem lời giải

Bài 5 trang 110 SBT Sinh học 12

Giải bài 5 trang 110 Sách bài tập Sinh học 12. Vì sao nói cạnh tranh là nguyên nhân hình thành ổ sinh thái khác nhau trong quần xã ?

Xem lời giải

Bài 1 trang 111 SBT Sinh học 12

Giải bài 1 trang 111 Sách bài tập Sinh học 12. Hãy nêu ví dụ về một loài chiếm ưu thế trên một vùng

Xem lời giải

Bài 2 trang 111 SBT Sinh học 12

Giải bài 2 trang 111 Sách bài tập Sinh học 12. Hình bên mô tả sự thay đổi mật độ sâu ăn lá cây có trên một cây hoa hồng:

Xem lời giải

BGiải bài 3 trang 112 SBT Sinh học 12

Giải bài 3 trang 112 Sách bài tập Sinh học 12. Loài dây leo thuộc họ Thiên lí sống bám trên thân cây gỗ.

Xem lời giải

Bài 4 trang 112 SBT Sinh học 12

Giải bài 4 trang 112 Sách bài tập Sinh học 12. Nghiên cứu về rừng cây dẻ bị chết

Xem lời giải

BGiải bài 5 trang 112 SBT Sinh học 12

Giải bài 5 trang 112 Sách bài tập Sinh học 12. Trong quá trình sống, động vật cần thực vật, còn thực vật thì ngược lại sẽ phát triển tốt hơn nếu không có động vật.

Xem lời giải

Bài 6 trang 112 SBT Sinh học 12

Giải bài 6 trang 112 Sách bài tập Sinh học 12. Thế nào là diễn thế sinh thái? Hãy cho một ví dụ về diễn thế sinh thái trên cạn...

Xem lời giải

Bài 7 trang 112 SBT Sinh học 12

Giải bài 7 trang 112 Sách bài tập Sinh học 12. Có một hồ nhỏ, nước đổ vào hồ từ một sông nhỏ nhưng do hậu quả của việc chặt phá rừng nên nước sông ngày một đục

Xem lời giải

Bài 1,2,3,4,5 SBT Sinh học 12 trang 113

Giải bài 1,2,3,4,5 Sách bài tập Sinh học 12 trang 113. Quan hệ dinh dưỡng trong quần xã cho ta biết

Xem lời giải

Bài 8 trang 113 SBT Sinh học 12

Giải bài 8 trang 113 Sách bài tập Sinh học 12. Qua ví dụ trên, theo em khi nhập một loài sinh vật lạ vào hệ sinh thái cần phải chú ý điều gì ?

Xem lời giải

Bài 6 trang 114 SBT Sinh học 12

Giải bài 6 trang 114 Sách bài tập Sinh học 12. Quan hệ gần gũi giữa hai loài, trong đó cả hai loài đều có lợi nhưng có một loài có lợi nhiều hơn so với loài kia, đó là quan hệ nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 9 trang 113 SBT Sinh học 12

Giải bài 9 trang 113 Sách bài tập Sinh học 12. Hãy cho ít nhất 2 ví dụ về tác động của sinh vật làm thay đổi môi trường sống

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất