Chương 4 : Số đo thời gian. Toán chuyển động đều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
A. Hoạt động cơ bản - Bài 83 : Bảng đơn vị đo thời gian A. Hoạt động cơ bản - Bài 83 : Bảng đơn vị đo thời gian

Giải Bài 83 : Bảng đơn vị đo thời gian phần hoạt động cơ bản trang 67 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết
B. Hoạt động thực hành - Bài 83 : Bảng đơn vị đo thời gian B. Hoạt động thực hành - Bài 83 : Bảng đơn vị đo thời gian

Giải Bài 83 : Bảng đơn vị đo thời gian phần hoạt động thực hành trang 68, 69 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết
C. Hoạt động ứng dụng - Bài 83 : Bảng đơn vị đo thời gian C. Hoạt động ứng dụng - Bài 83 : Bảng đơn vị đo thời gian

Giải Bài 83 : Bảng đơn vị đo thời gian phần hoạt động ứng dụng trang 69 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết
A. Hoạt động cơ bản - Bài 84 : Cộng số đo thời gian A. Hoạt động cơ bản - Bài 84 : Cộng số đo thời gian

Giải Bài 84 : Cộng số đo thời gian phần hoạt động cơ bản trang 69, 70 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết
B. Hoạt động thực hành - Bài 84 : Cộng số đo thời gian B. Hoạt động thực hành - Bài 84 : Cộng số đo thời gian

Giải Bài 84 : Cộng số đo thời gian phần hoạt động thực hành trang 70, 71 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết
C. Hoạt động ứng dụng - Bài 84 : Cộng số đo thời gian C. Hoạt động ứng dụng - Bài 84 : Cộng số đo thời gian

Giải Bài 84 : Cộng số đo thời gian phần hoạt động ứng dụng trang 71 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết
A. Hoạt động cơ bản - Bài 85 : Trừ số đo thời gian A. Hoạt động cơ bản - Bài 85 : Trừ số đo thời gian

Giải Bài 85 : Trừ số đo thời gian phần hoạt động cơ bản trang 71, 72 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết
B. Hoạt động thực hành - Bài 85 : Trừ số đo thời gian B. Hoạt động thực hành - Bài 85 : Trừ số đo thời gian

Giải Bài 85 : Trừ số đo thời gian phần hoạt động thực hành trang 72, 73 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết
C. Hoạt động ứng dụng - Bài 85 : Trừ số đo thời gian C. Hoạt động ứng dụng - Bài 85 : Trừ số đo thời gian

Giải Bài 85 : Trừ số đo thời gian phần hoạt động ứng dụng trang 73 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết
A. Hoạt động thực hành - Bài 86 : Em ôn lại những gì đã học A. Hoạt động thực hành - Bài 86 : Em ôn lại những gì đã học

Giải Bài 86 : Em ôn lại những gì đã học phần hoạt động thực hành trang 73, 74 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết
B. Hoạt động ứng dụng - Bài 86 : Em ôn lại những gì đã học B. Hoạt động ứng dụng - Bài 86 : Em ôn lại những gì đã học

Giải Bài 86 : Em ôn lại những gì đã học phần hoạt động ứng dụng trang 74 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết
A. Hoạt động cơ bản - Bài 87 : Nhân số đo thời gian với một số A. Hoạt động cơ bản - Bài 87 : Nhân số đo thời gian với một số

Giải Bài 87 : Nhân số đo thời gian với một số phần hoạt động cơ bản trang 75 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết
B. Hoạt động thực hành - Bài 87 : Nhân số đo thời gian với một số B. Hoạt động thực hành - Bài 87 : Nhân số đo thời gian với một số

Giải Bài 87 : Nhân số đo thời gian với một số phần hoạt động thực hành trang 75 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết
C. Hoạt động ứng dụng - Bài 87 : Nhân số đo thời gian với một số C. Hoạt động ứng dụng - Bài 87 : Nhân số đo thời gian với một số

Giải Bài 87 : Nhân số đo thời gian với một số phần hoạt động ứng dụng trang 75 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết
A. Hoạt động cơ bản - Bài 88 : Chia số đo thời gian cho một số A. Hoạt động cơ bản - Bài 88 : Chia số đo thời gian cho một số

Giải Bài 88 : Chia số đo thời gian cho một số phần hoạt động cơ bản trang 76, 77 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết
B. Hoạt động thực hành - Bài 88 : Chia số đo thời gian cho một số B. Hoạt động thực hành - Bài 88 : Chia số đo thời gian cho một số

Giải Bài 88 : Chia số đo thời gian cho một số phần hoạt động thực hành trang 78 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết
C. Hoạt động ứng dụng - Bài 88 : Chia số đo thời gian cho một số C. Hoạt động ứng dụng - Bài 88 : Chia số đo thời gian cho một số

Giải Bài 88 : Chia số đo thời gian cho một số phần hoạt động ứng dụng trang 78 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết
A. Hoạt động thực hành - Bài 89 : Em ôn lại những gì đã học A. Hoạt động thực hành - Bài 89 : Em ôn lại những gì đã học

Giải Bài 89 : Em ôn lại những gì đã học phần hoạt động thực hành trang 79 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết
B. Hoạt động ứng dụng - Bài 89 : Em ôn lại những gì đã học B. Hoạt động ứng dụng - Bài 89 : Em ôn lại những gì đã học

Giải Bài 89 : Em ôn lại những gì đã học phần hoạt động ứng dụng trang 79 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết
A. Hoạt động thực hành - Bài 90 : Em ôn lại những gì đã học A. Hoạt động thực hành - Bài 90 : Em ôn lại những gì đã học

Giải Bài 90 : Em ôn lại những gì đã học phần hoạt động thực hành trang 80, 81 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài