Chương 3 : Hình học

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
A. Hoạt động cơ bản - Bài 58 : Hình thang A. Hoạt động cơ bản - Bài 58 : Hình thang

Giải Bài 58 : Hình thang phần hoạt động cơ bản trang 3, 4 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết
B. Hoạt động thực hành - Bài 58 : Hình thang B. Hoạt động thực hành - Bài 58 : Hình thang

Giải Bài 58 : Hình thang phần hoạt động thực hành trang 4, 5 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết
C. Hoạt động ứng dụng - Bài 58 : Hình thang C. Hoạt động ứng dụng - Bài 58 : Hình thang

Giải Bài 58 : Hình thang phần hoạt động ứng dụng trang 6 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết
A. Hoạt động cơ bản - Bài 59 : Diện tích hình thang A. Hoạt động cơ bản - Bài 59 : Diện tích hình thang

Giải Bài 59 : Diện tích hình thang phần hoạt động cơ bản trang 6, 7, 8 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết
B. Hoạt động thực hành - Bài 59 : Diện tích hình thang B. Hoạt động thực hành - Bài 59 : Diện tích hình thang

Giải Bài 59 : Diện tích hình thang phần hoạt động thực hành trang 8 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết
C. Hoạt động ứng dụng - Bài 59 : Diện tích hình thang C. Hoạt động ứng dụng - Bài 59 : Diện tích hình thang

Giải Bài 59 : Diện tích hình thang phần hoạt động ứng dụng trang 9 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết
A. Hoạt động thực hành - Bài 60 : Em ôn lại những gì đã học A. Hoạt động thực hành - Bài 60 : Em ôn lại những gì đã học

Giải Bài 60 : Em ôn lại những gì đã học phần hoạt động thực hành trang 9, 10 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết
B. Hoạt động ứng dụng - Bài 60 : Em ôn lại những gì đã học B. Hoạt động ứng dụng - Bài 60 : Em ôn lại những gì đã học

Giải Bài 60 : Em ôn lại những gì đã học phần hoạt động ứng dụng trang 10 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết
A. Hoạt động cơ bản - Bài 61 : Hình tròn. Đường tròn A. Hoạt động cơ bản - Bài 61 : Hình tròn. Đường tròn

Giải Bài 61 : Hình tròn. Đường tròn phần hoạt động cơ bản trang 11, 12 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết
B. Hoạt động thực hành - Bài 61 : Hình tròn. Đường tròn B. Hoạt động thực hành - Bài 61 : Hình tròn. Đường tròn

Giải Bài 61 : Hình tròn. Đường tròn phần hoạt động thực hành trang 12 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết
C. Hoạt động ứng dụng - Bài 61 : Hình tròn. Đường tròn C. Hoạt động ứng dụng - Bài 61 : Hình tròn. Đường tròn

Giải Bài 61 : Hình tròn. Đường tròn phần hoạt động ứng dụng trang 61 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết
A. Hoạt động cơ bản - Bài 62 : Chu vi hình tròn A. Hoạt động cơ bản - Bài 62 : Chu vi hình tròn

Giải Bài 62 : Chu vi hình tròn phần hoạt động cơ bản trang 13, 14 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết
B. Hoạt động thực hành - Bài 62 : Chu vi hình tròn B. Hoạt động thực hành - Bài 62 : Chu vi hình tròn

Giải Bài 62 : Chu vi hình tròn phần hoạt động thực hành trang 14, 15 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết
C. Hoạt động ứng dụng - Bài 62 : Chu vi hình tròn C. Hoạt động ứng dụng - Bài 62 : Chu vi hình tròn

Giải Bài 62 : Chu vi hình tròn phần hoạt động ứng dụng trang 15 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết
A. Hoạt động cơ bản - Bài 63 : Diện tích hình tròn A. Hoạt động cơ bản - Bài 63 : Diện tích hình tròn

Giải Bài 63 : Diện tích hình tròn phần hoạt động cơ bản trang 16 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết
B. Hoạt động thực hành - Bài 63 : Diện tích hình tròn B. Hoạt động thực hành - Bài 63 : Diện tích hình tròn

Giải Bài 63 : Diện tích hình tròn phần hoạt động thực hành trang 16, 17 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết
C. Hoạt động ứng dụng - Bài 63 : Diện tích hình tròn C. Hoạt động ứng dụng - Bài 63 : Diện tích hình tròn

Giải Bài 63 : Diện tích hình tròn phần hoạt động ứng dụng trang 17, 18 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết
A. Hoạt động thực hành - Bài 64 : Em ôn lại những gì đã học A. Hoạt động thực hành - Bài 64 : Em ôn lại những gì đã học

Giải Bài 64 : Em ôn lại những gì đã học phần hoạt động thực hành trang 18, 19 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết
B. Hoạt động ứng dụng - Bài 64 : Em ôn lại những gì đã học B. Hoạt động ứng dụng - Bài 64 : Em ôn lại những gì đã học

Giải Bài 64 : Em ôn lại những gì đã học phần hoạt động ứng dụng trang 20 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết
A. Hoạt động cơ bản - Bài 65 : Giới thiệu biểu đồ hình quạt A. Hoạt động cơ bản - Bài 65 : Giới thiệu biểu đồ hình quạt

Giải Bài 65 : Giới thiệu biểu đồ hình quạt phần hoạt động cơ bản trang 20, 21 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài