Chương 2: Hệ điều hành

Bình chọn:
4.8 trên 114 phiếu
Câu 1 trang 64 SGK Tin học 10

Hệ điều hành là gì?

Xem lời giải

Câu 2 trang 64 SGK Tin học 10

Em hãy cho biết các chức năng chính của hệ điều hành.

Xem lời giải

Câu 3 trang 64 SGK Tin học 10

Hãy phân biệt các loại hệ điều hành.

Xem lời giải

Câu 1 trang 71 SGK Tin học 10

Tệp là gì?

Xem lời giải

Câu 2 trang 71 SGK Tin học 10

Vì sao có thể nói "Cấu trúc thư mục có dạng cây"?

Xem lời giải

Câu 3 trang 71 SGK Tin học 10

Em hãy cho biết quy tắc đặt tên tệp trong Windows. Nêu ba tên tệp đúng và ba tên tệp sai trong Windows.

Xem lời giải

Câu 4 trang 71 SGK Tin học 10

Có thể lưu hai tệp với các tên Bao_cao.txt và BAO_CAO.TXT trong cùng một thư mục được hay không? Giải thích.

Xem lời giải

Câu 5 trang 71 SGK Tin học 10

Hãy nêu các đặc trưng của hệ thống quản lí tệp.

Xem lời giải

Câu 6 trang 71 SGK Tin học 10

Trong hệ điều hành Windows, tên tệp nào sau đây là hợp lệ?

Xem lời giải

Câu 7 trang 71 SGK Tin học 10

Cho cây thư mục như hình 9, hãy chỉ ra đường dẫn đến tệp happybirthday.mp3, EmHocToan.zip...

Xem lời giải

Hướng dẫn thực hành 3: Làm quen với hệ điều hành

Biết các thao tác cần thiết khi làm việc với thiết bị nhớ qua cổng USB. Riêng phần đăng nhập không bắt buộc đối với tất cả các em, mà chỉ dành cho những em nào đã có kĩ năng thao tác cơ bản tốt

Xem lời giải

Hướng dẫn thực hành 4: Giao tiếp với hệ điều hành Windows

Trong Windows, có thể có nhiều cách khác nhau để thực hiện một công việc. Người sử dụng có thể chọn cách phụ thuộc vào thói quen, sở thích hay hoàn cảnh cụ thể.

Xem lời giải

Hướng dẫn thực hành 5: Thao tác với tệp và thư mục

Để xem nội dung một đĩa/thư mục ta nhấp đúp chuột lên biểu tượng đĩa hay thư mục đó. Nhấp đúp chuột lên biểu tượng My Computer để xem danh sách các biểu tượng bên trong (gồm cả các ổ đĩa trong máy tính).

Xem lời giải

Câu 1 trang 84 SGK Tin học 10

Có bao nhiêu cách ra khỏi hệ thống? Các cách đó khác nhau như thế nào?

Xem lời giải

Câu 2 trang 84 SGK Tin học 10

Hãy nêu hai cách đưa yêu cầu hoặc thông tin vào hệ thống.

Xem lời giải

Câu 3 trang 84 SGK Tin học 10

Liệt kê thứ tự thao tác để tạo một thư mục mới trên đĩa mềm A rồi vào đó hai tệp tuỳ chọn từ đĩa C.

Xem lời giải

Câu 4 trang 84 SGK Tin học 10

Hãy nêu cách tìm tất cả các tệp văn bản có phần mở rộng là .DOC và tên bắt đầu bằng ba kí tự BTT.

Xem lời giải

Câu 5 trang 84 SGK Tin học 10

Hãy nêu cách tìm tất cả các tệp âm thanh có phần mở rộng là .MP3.

Xem lời giải

Câu 6 trang 84 SGK Tin học 10

Nêu các bước cần thực hiện để khởi động chương trình Disk Cleanup trong mục Accessories-> System Tools của hệ thống.

Xem lời giải

Câu 1 trang 87 SGK Tin học 10

Hãy nêu tên các hệ điều hành và các phiên bản của nó mà em biết.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất