Chương 1: Một số khái niệm cơ bản của tin học

Bình chọn:
4.3 trên 59 phiếu
Câu 2 trang 6 SGK Tin học 10

Vì sao Tin học được hình thành và phát triển thành một ngành khoa học?

Xem lời giải

Câu 3 trang 6 SGK Tin học 10

Hãy nêu những đặc điểm ưu việt của máy tính.

Xem lời giải

Câu 4 trang 6 SGK Tin học 10

Hãy cho biết việc nghiên cứu chế tạo máy tính có thuộc lĩnh vực Tin học hay không?

Xem lời giải

Câu 5 trang 6 SGK Tin học 10

Hãy nêu một ví dụ mà máy tính không thể thay thế con người trong việc xử lí thông tin.

Xem lời giải

Câu 2 trang 17 SGK Tin học 10

Hãy phân biệt bộ mã ASCII và bộ Unicode.

Xem lời giải

Câu 1 trang 17 SGK Tin học 10

Hãy nêu một vài ví dụ về thông tin. Với mỗi thông tin đó hãy cho biết dạng của nó.

Xem lời giải

Câu 3 trang 17 SGK Tin học 10

Hệ đếm cơ số 16 sử dụng các kí hiệu nào?

Xem lời giải

Câu 4 trang 17 SGK Tin học 10

Hãy nêu cách biểu diễn số nguyên, số thực trong máy tính.

Xem lời giải

Câu 5 trang 17 SGK Tin học 10

Phát biểu “Ngôn ngữ máy tính là ngôn ngữ nhị phân (chỉ dùng kí hiệu 0 và 1)” là đúng hay sai? Hãy giải thích.

Xem lời giải

Câu 1 trang 28 SGK Tin học 10

Một máy tính chưa có phần mềm có thể hoạt động được hay không? Vì sao?

Xem lời giải

Câu 2 trang 28 SGK Tin học 10

Hãy giới thiệu và vẽ sơ đồ cấu trúc tổng quát của máy tính.

Xem lời giải

Câu 3 trang 28 SGK Tin học 10

Hãy trình bày chức năng từng bộ phận: CPU. bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài, thiết bị vào, thiết bị ra.

Xem lời giải

Câu 4 trang 28 SGK Tin học 10

Em biết gì về các khái niệm: lệnh, chương trình, từ máy?

Xem lời giải

Câu 5 trang 28 SGK Tin học 10

Em có biết thiết bị nào vừa là thiết bị vào vừa là thiết bị ra không?

Xem lời giải

Câu 1 trang 44 SGK Tin học 10

Hãy phát biểu một bài toán và chỉ rõ Input và Output của bài toán đó.

Xem lời giải

Câu 3 trang 44 SGK Tin học 10

Hãy chỉ ra tính dừng của thuật toán tìm kiếm tuần tự.

Xem lời giải

Câu 2 trang 44 SGK Tin học 10

Hãy mô tả thuật toán giải các bài toán sau bằng cách liệt kê hoặc bằng sơ đồ khối.

Xem lời giải

Câu 4 trang 44 SGK Tin học 10

Cho N và dãy số a1....aN, hãy tìm giá trị nhỏ nhất (Min) của dãy đó.

Xem lời giải

Câu 6 trang 44 SGK Tin học 10

Cho N và dãy số a1... aN, hãy sắp xếp dãy số đó thành dãy số không tăng (số hạng trước lớn hơn hay bằng số hạng sau).

Xem lời giải

Câu 7 trang 44 SGK Tin học 10

Cho N và dãy số a1....aN hãy cho biết có bao nhiêu số hạng trong dãy có giá trị bằng 0.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài