Chủ đề. Tìm kiếm sự hỗ trợ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu hỏi Khởi động trang 24 SGK Đạo đức lớp 2

Bạn Thỏ nên chọn con đường nào? Vì sao?

Xem lời giải

Câu hỏi Khám phá trang 25 SGK Đạo đức lớp 2

Kể chuyện theo tranh và trả lời câu hỏi

Xem lời giải

Câu hỏi Luyện tập trang 27 SGK Đạo đức lớp 2

Bày tỏ ý kiến Em đồng tình hoặc không đồng tình với việc làm nào dưới đây khi bị bắt nạt?

Xem lời giải

Câu hỏi Vận dụng trang 28 SGK Đạo đức lớp 2

Lập bản hướng dẫn tìm kiếm sự hỗ trợ khi bị bắt nạt.

Xem lời giải

Câu hỏi Khởi động trang 29 SGK Đạo đức lớp 2

Trò chơi Tìm đường về nhà

Xem lời giải

Câu hỏi Khám phá trang 30 SGK Đạo đức lớp 2

Kể chuyện theo tranh và trả lời câu hỏi

Xem lời giải

Câu hỏi Luyện tập trang 32 SGK Đạo đức lớp 2

Em chọn những cách làm nào dưới đây khi bị lạc? Vì sao?

Xem lời giải

Câu hỏi Vận dụng trang 33 SGK Đạo đức lớp 2

Kể tiếp câu chuyện Một lần ra phố

Xem lời giải

Câu hỏi Khởi động trang 35 SGK Đạo đức lớp 2

Trò chơi Người lạ - Người quen

Xem lời giải

Câu hỏi Khám phá trang 36 SGK Đạo đức lớp 2

Đọc thơ và trả lời câu hỏi

Xem lời giải

Câu hỏi Luyện tập trang 39 SGK Đạo đức lớp 2

Em có nhận xét gì về cách xử lí của bạn trong tình huống dưới đây?

Xem lời giải

Câu hỏi Vận dụng trang 41 SGK Đạo đức lớp 2

Ghi lại số điện thoại trợ giúp

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất