Câu 5 trang 33 SGK Tin học lớp 8


Hãy liệt kê các lỗi nếu có trong chương trình dưới đây và sửa lại cho đúng

Hãy liệt kê các lỗi nếu có trong chương trình dưới đây và sửa lại cho đúng : 

var a , b : = Integer ;

const c : = 3 ;

begin

a : = 200 b : = a / c ;

write ( b ) ;

readln

end .

Lời giải

Các lỗi : Có 4 lỗi 

- Dòng 1 cú pháp khai báo biến chưa đúng

- Dòng 2 cú pháp khai báo hằng chưa đúng

- Dòng 4 Hết một câu lệnh không dùng dấu ;

- Dòng biến b được khai báo kiểu nguyên nên không thể chứa kết quả của phép a/c

Sửa lại

var a : Integer ;

var b : real;

const c = 3 ;

begin

a : = 200 ;

b : = a / c ;

write ( b ) ;

readln

End .

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.2 trên 10 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài