Bài 6: Câu lệnh điều kiện

Bình chọn:
4.4 trên 102 phiếu
Câu 1 trang 50 SGK Tin học lớp 8 Câu 1 trang 50 SGK Tin học lớp 8

Em hãy nêu một vài ví dụ về hoạt động hàng ngày phụ thuộc vào điều kiên?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 50 SGK Tin học lớp 8 Câu 2 trang 50 SGK Tin học lớp 8

Cho biết các điều kiện hoặc biểu thức sau cho kết quả đúng hay sai

Xem chi tiết
Câu 3 trang 50 SGK Tin học lớp 8 Câu 3 trang 50 SGK Tin học lớp 8

Hãy phát biểu quy tắc thực hiện một nước đi ở trò chơi? Hoạt động nào sẽ được thực hiện, nếu điều kiện đó thoả mãn? Hoạt động nào sẽ được thực hiện, nếu điều kiện đó không thoả mãn?

Xem chi tiết
Câu 4 trang 50 SGK Tin học lớp 8 Câu 4 trang 50 SGK Tin học lớp 8

Một trò chơi máy tính rất hứng thú đối với các em nhỏ là hứng trứng. Một quả trứng rơi từ một vị trí ngẫu nhiên trên cao. Người chơi dùng các phím mũi tên hoặc để điều khiển một biểu tượng chiếc khay di chuyển theo chiều ngang để hứng quả trứng. Nếu hứng trượt, quả trứng bị rơi, vỡ và người chơi tiếp tục di chuyển khay để hứng quả trứng khác

Xem chi tiết
Câu 5 trang 50 SGK Tin học lớp 8 Câu 5 trang 50 SGK Tin học lớp 8

Các câu lệnh Pascal sau đây được viết đúng hay sai?

Xem chi tiết
Câu 6 trang 50 SGK Tin học lớp 8 Câu 6 trang 50 SGK Tin học lớp 8

Với mỗi câu lệnh sau đây giá trị biến X sẽ là bao nhiêu nếu trước đó giá trị của X bằng 5? a)if (45 mod 3)=0 then X:=X+1; b)if X>10 then X:=X+1;

Xem chi tiết


Gửi bài