Bài 6: Chuyện kể về những người anh hùng

Bình chọn:
4.8 trên 85 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài tập 1 phần Nói và nghe trang 9 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Trình bày cảm xúc, suy nghĩ của em về một truyền thuyết em yêu thích

Xem lời giải

Bài tập 1 phần Viết trang 9 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết đoạn văn (khoảng 7 - 10 câu) bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ của em về một truyền thuyết đã để lại cho em những ấn tượng sâu sắc

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 3 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc lại văn bản Thánh Gióng trong SGK (tr. 6 - 8) và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 9 phần Nói và nghe Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Kể về một truyền thuyết có nhắc tới một địa danh mà em biết

Xem lời giải

Bài tập 2 phần Viết trang 9 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết đoạn văn (khoảng 7 - 10 câu) thuật lại vắn tắt điễn biến của một lễ hội hoặc sự kiện văn hoá mà em từng tham gia hoặc được xem qua truyền hình

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 3,4 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc lại văn bản Sơn Tỉnh, Thuỷ Tinh trong SGK (tr. 10 — 12) và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 4 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc lại văn bản Bánh chưng, bánh giầy trong SGK (tr. 22 — 23) và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 4,5 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 5 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc lại văn bản Sơn Tinh, Thủy Tinh (từ Một người là chúa miền non cao đến rước Mị Nương về núi) trong SGK (tr. 11) và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 5,6 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc lại văn bản Bánh chưng, bánh giầy (từ Nhỏ vua bèn gọi các con lại đến đem về lễ Tiên Vương) trong SGK (tr. 22) và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 6 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 7,8 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi: Đền Cuông gắn với một huyền thoại trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 8,9 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi: Truyền thuyết dân gian thường được kể để minh giải cho truyền thống, tập tục, nghỉ lễ

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài viết được xem nhiều nhất