Bài 5: Những nẻo đường xứ sở

Bình chọn:
4.8 trên 73 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài tập 1 trang 30 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc lại văn bản Cô Tô trong SGK (tr. 110 - 112) và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 2 tang 30 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc lại văn bản Cô Tô (từ Khi mặt trời đã lên một vài con sào đến Vo gạo bằng nước biển thôi) trong SGK (tr. 112) và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 31 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc lại văn bản Nghìn năm tháp Khương Mỹ (từ Trong suốt cuộc hành trình dài hơn 20 tháp lớn nhỏ đến những ngọn tháp trở nên trầm tư, lặng lẽ, uy nghiêm) trong SGK (tr. 128) vò trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 31 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc lại văn bản Hang Én (từ Lòng hang Én phía trước, nơi rộng nhất khoảng 110m2 đến trần hang cao hàng trăm mét) trong SGK (tr. 116) và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 32 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 33 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 34 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 1 Nói và nghe trang 35 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc lại văn bản Hang Én trong SGK (tr. 114 - 117), vẽ sơ đồ hành trình thám hiểm hang Én (hoặc lập sa bàn), thuyết minh lại hành trình đó theo cách hiểu của em.

Xem lời giải

Bài tập 1 phần Viết trang 35 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết đoạn văn (khoảng 7 — 10 câu) về một cảnh sinh hoạt của người dân nơi em sống hoặc từng đến

Xem lời giải

Bài tập 2 Nói và nghe trang 35 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Suy nghĩ và đưa ra các thông tin cơ bản về một cảnh sinh hoạt của người dân nơi em sinh sống và phát biểu

Xem lời giải

Bài tập 2 phần Viết trang 35 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết đoạn văn (khoảng 7 - 10 câu) chia sẻ cảm nhận về một bài du kí mà em thích (có thể là bài du kí trong SGK hoặc trong các tuyển tập kí, trên in-tơ-net,....).

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài viết được xem nhiều nhất