Bài 3: Yêu thương và chia sẻ

Bình chọn:
4.6 trên 64 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài tập 1 trang 17 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc lại văn bản Gió lạnh đầu mùa trong SGK (tr. 67 - 72) và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 17,18 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc lại văn bản Có bé bán diêm (từ Em quẹt que diêm thứ hai đến của em bé bán diêm) trong SGK (tr. 63) và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 18 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc lại văn bản Cô bé bán diêm (từ Em quẹt que diêm thứ ba đến Họ đã về chầu Thượng đế) trong SGK (tr 63 - 64) và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 19 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc lại văn bản Gió lạnh đầu mùa (từ Sơn bấy giờ mới chợt nhớ ra đến ấm áp vui vui) trong SGK (tr. 70 - 71) và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 19 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc lại văn bản Gió lạnh đầu mùa (từ Hơi chị em lo lắng dắt nhau đến không sợ mẹ mắng ư?) trong SGK (tr. 72) và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 20 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc lại văn bản Lắc-ki thực sự may mắn (từ Nước mắt lưng tròng đến vắt ngang lưng con mèo) trong SGK (tr. 80 - 87) và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 20,21 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 21,22,23 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc hai đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu nêu ở dưới

Xem lời giải

Bài tập Nói và nghe trang 23 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy kể lại một lần em giúp đỡ người khác hay được người khác giúp đỡ.

Xem lời giải

Bài tập Viết trang 23 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào sơ đồ đã lập ở bài tập 8, em hãy viết đoạn văn (khoảng 10 câu) so sánh nhân vật cô bé bán diêm và cậu bé nạo ống khói. Lưu ý, ngoài việc nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa hai nhân vật, em có thể nêu cảm nghĩ của em về hai nhân vật đó.

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài viết được xem nhiều nhất