Bài 1: Tôi và các bạn

Bình chọn:
4.6 trên 78 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài tập 1 trang 4 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc lại văn bản Bài học đường đời đầu tiên trong SGK (tr. 12-18) và trả lời các câu hỏi.

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 4 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc lại văn bản Bài học đường đời đầu tiên (tù Tôi đi đứng oai vệ đến sắp đứng đầu thiên hạ rồi) trong SGK (tr. 13-14) và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 5 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc lại văn bản Bài học đường đời đầu tiên (từ Tôi chui tọt ngay vào hang đến mon men bò lên) trong SGK (tr. 17-18)

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 5,6 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc bài thơ Trường hoa của Ta-go và trả lời các câu hỏi nêu ở dưới

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 7 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 8 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc lại văn bản Nếu cậu muốn có một người bọn... (từ Vĩnh biệt - con cáo nói đến Minh có trách nhiệm với bông hồng của mình... - Hoàng tử bé lặp lại, để cho nhớ) trong SGK (tr. 24 - 25) và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 8,9 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc lại văn bản Những người bạn (từ Ngay lần đầu gặp gỡ đến thường xuyên bị mắng) trong SGK (tr. 34 - 35) và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập Viết trang 9,10,11 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc và tóm tắt bài văn kể lại một trải nghiệm theo gợi ý ở dưới. Một buổi sáng đáng nhớ

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 9 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc lại văn bản Những người bạn (từ Một đứa bạn như Lai-ca đến thật là quý giá) trong SGK (tr. 35 - 37) và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập Nói và nghe trang 11 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy kể lại một chuyến đi chơi đáng nhớ của em

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài viết được xem nhiều nhất