Âm nhạc

Bình chọn:
4.8 trên 62 phiếu
Tiết 1: Học hát: Bài Mùa thu ngày khai trường Tiết 1: Học hát: Bài Mùa thu ngày khai trường

Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 1: Học hát: Bài Mùa thu ngày khai trường

Xem chi tiết
Tiết 2: Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường & Tập đọc nhạc: TĐN số 1. Tiết 2: Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường & Tập đọc nhạc: TĐN số 1.

Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 2: Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường & Tập đọc nhạc: TĐN số 1 trang 8

Xem chi tiết
Tiết 3: Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường, Ôn tập TĐN số 1 & Âm nhạc thưởng thức Tiết 3: Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường, Ôn tập TĐN số 1 & Âm nhạc thưởng thức

Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 3: Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường, Ôn tập TĐN số 1 & Âm nhạc thưởng thức: Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát Mùa xuân nho nhỏ trang 11

Xem chi tiết
Tiết 4: Học hát: Bài Lý dĩa bánh bò. Tiết 4: Học hát: Bài Lý dĩa bánh bò.

Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 4: Học hát: Bài Lý dĩa bánh bò trang 13

Xem chi tiết
Tiết 5:  Ôn tập bài hát: Lý dĩa bánh bò, Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ & Tập đọc nhạc: TĐN số 2. Tiết 5: Ôn tập bài hát: Lý dĩa bánh bò, Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ & Tập đọc nhạc: TĐN số 2.

Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 5: Ôn tập bài hát: Lý dĩa bánh bò, Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ & Tập đọc nhạc: TĐN số 2.

Xem chi tiết
Tiết 6: Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò, Ôn tập tập đọc nhạc: TĐN số 2 & Âm nhạc thưởng thức Tiết 6: Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò, Ôn tập tập đọc nhạc: TĐN số 2 & Âm nhạc thưởng thức

Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 6: Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò, Ôn tập tập đọc nhạc: TĐN số 2. & Âm nhạc thưởng thức: Nhạc sỹ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo pháo.

Xem chi tiết
Tiết 8: Học hát: Bài Tuổi hồng Tiết 8: Học hát: Bài Tuổi hồng

Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 8: Học hát: Bài Tuổi hồng.

Xem chi tiết
Tiết 9: Ôn tập bài hát: Tuổi hồng; Nhạc lí & Tập đọc nhạc: TĐN số 3 Tiết 9: Ôn tập bài hát: Tuổi hồng; Nhạc lí & Tập đọc nhạc: TĐN số 3

Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 9: Ôn tập bài hát: Tuổi hồng; Nhạc lí: Giọng song song, Giọng La thứ hòa thanh & Tập đọc nhạc: TĐN số 3

Xem chi tiết
Tiết 10: Ôn tập bài hát: Tuổi hồng; Ôn tập TĐN số 3 & Âm nhạc thưởng thức Tiết 10: Ôn tập bài hát: Tuổi hồng; Ôn tập TĐN số 3 & Âm nhạc thưởng thức

Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 10: Ôn tập bài hát: Tuổi hồng; Ôn tập TĐN số 3 & Âm nhạc thưởng thức: Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và bài hát: Bóng cây Kơ- nia.

Xem chi tiết
Tiết 11: Học hát: Bài Hò ba lí Tiết 11: Học hát: Bài Hò ba lí

Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 11: Học hát: Bài Hò ba lí

Xem chi tiết
Tiết 12: Ôn tập bài hát: Hò ba lí; Nhạc lý & Tập đọc nhạc: TĐN số 4 Tiết 12: Ôn tập bài hát: Hò ba lí; Nhạc lý & Tập đọc nhạc: TĐN số 4

Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 12: Ôn tập bài hát: Hò ba lí, Nhạc lý: Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu- Giọng cùng tên, Tập đọc nhạc: TĐN số 4.

Xem chi tiết
Tiết 13: Ôn tập bài hát Hò ba lí; Ôn tập TĐN số 4 & Âm nhạc thưởng thức Tiết 13: Ôn tập bài hát Hò ba lí; Ôn tập TĐN số 4 & Âm nhạc thưởng thức

Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 13: Ôn tập bài hát Hò ba lí; Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4 & Âm nhạc thưởng thức: Một số nhạc cụ dân tộc

Xem chi tiết
Tiết 19: Học hát: Khát vọng mùa xuân Tiết 19: Học hát: Khát vọng mùa xuân

Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 19: Học hát: Khát vọng mùa xuân

Xem chi tiết
Tiết 20: Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân; Nhạc lý & Tập đọc nhạc Tiết 20: Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân; Nhạc lý & Tập đọc nhạc

Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 20: Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân; Nhạc lý: Nhịp 6/8 & Tập đọc nhạc: TĐN số 5

Xem chi tiết
Tiết 21:  Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân; Ôn tập TĐN số 5 & Âm nhạc thưởng thức Tiết 21: Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân; Ôn tập TĐN số 5 & Âm nhạc thưởng thức

Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 21: Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân; Ôn tập TĐN số 5 & Âm nhạc thưởng thức: Nhạc sỹ Nguyễn Đức Toàn và bài hát: Biết ơn chị Võ Thị Sáu.

Xem chi tiết
Tiết 22: Học hát: Nổi trống lên các bạn ơi Tiết 22: Học hát: Nổi trống lên các bạn ơi

Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 22: Học hát: Nổi trống lên các bạn ơi

Xem chi tiết
Tiết 23: Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi & Tập đọc nhạc: TĐN số 6 Tiết 23: Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi & Tập đọc nhạc: TĐN số 6

Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 23:Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi & Tập đọc nhạc: TĐN số 6.

Xem chi tiết
Tiết 26: Học hát: Ngôi nhà chung của chúng ta Tiết 26: Học hát: Ngôi nhà chung của chúng ta

Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 26: Học hát: Ngôi nhà chung của chúng ta.

Xem chi tiết
Tiết 27: Ôn tập bài hát: Ngôi nhà chung của chúng ta & Tập đọc nhạc: TĐN số 7 Tiết 27: Ôn tập bài hát: Ngôi nhà chung của chúng ta & Tập đọc nhạc: TĐN số 7

Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 27: Ôn tập bài hát: Ngôi nhà chung của chúng ta & Tập đọc nhạc: TĐN số 7

Xem chi tiết
Tiết 28:  Ôn tập bài hát: Ngôi nhà chung của chúng ta; Ôn tập TĐN số 7 &  Âm nhạc thưởng thức Tiết 28: Ôn tập bài hát: Ngôi nhà chung của chúng ta; Ôn tập TĐN số 7 & Âm nhạc thưởng thức

Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 28: Ôn tập bài hát: Ngôi nhà chung của chúng ta; Ôn tập tập đọc nhạc: TĐN số 7 & Âm nhạc thưởng thức: Nhạc sỹ Sô- Panh và bản nhạc buồn.

Xem chi tiết
Xem thêm


Gửi bài