Phần 1: Con người và sức khỏe

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1: Sự sinh sản trang 5 Bài 1: Sự sinh sản trang 5

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài 1: Sự sinh sản trang 5, 6 VBT Khoa học 5. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng với thông tin có trong các hình 1, 2, 3 trang 4, 5 SGK

Xem chi tiết
Bài 2 - 3: Nam hay nữ? trang 7 Bài 2 - 3: Nam hay nữ? trang 7

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bài 2 - 3: Nam hay nữ? trang 7, 8, 9 VBT Khoa học 5. Câu 7: Nêu ví dụ cho thấy có sự thay đổi trong quan niệm xã hội về vai trò của nam và nữ

Xem chi tiết
Bài 4: Cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào? trang 10 Bài 4: Cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào? trang 10

Giải câu 1, 2, 3 Bài 4: Cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào? trang 10, 11 VBT Khoa học 5. Câu 3: Chọn các thông tin cho trước trong khung để điền vào chỗ ... dưới mỗi hình cho phù hợp

Xem chi tiết
Bài 5: Cần làm gì để cả mẹ và em bé đều khỏe? trang 11 Bài 5: Cần làm gì để cả mẹ và em bé đều khỏe? trang 11

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 Bài 5: Cần làm gì để cả mẹ và em bé đều khỏe? trang 11, 12 VBT Khoa học 5. Câu 5: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 6: Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì trang 13 Bài 6: Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì trang 13

Giải câu 1, 2, 3 Bài 6: Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì trang 13, 14 VBT Khoa học 5. Câu 1: Nối khung chữ ở cột A với khung chữ ở cột B cho phù hợp

Xem chi tiết
Bài 7: Từ tuổi vị thành niên đến tuổi già trang 15 Bài 7: Từ tuổi vị thành niên đến tuổi già trang 15

Giải câu 1, 2 Bài 7: Từ tuổi vị thành niên đến tuổi già trang 15 VBT Khoa học 5. Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 8: Vệ sinh ở tuổi dậy thì trang 16 Bài 8: Vệ sinh ở tuổi dậy thì trang 16

Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 8: Vệ sinh ở tuổi dậy thì trang 16, 17 VBT Khoa học 5. Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 9 - 10: Thực hành: Nói "Không!" Đối với các chất gây nghiện trang 18 Bài 9 - 10: Thực hành: Nói "Không!" Đối với các chất gây nghiện trang 18

Giải câu 1, 2 Bài 9 - 10: Thực hành: Nói "Không!" Đối với các chất gây nghiện trang 18, 19, 20 VBT Khoa học 5. Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 11: Dùng thuốc an toàn trang 21 Bài 11: Dùng thuốc an toàn trang 21

Giải câu 1, 2, 3 Bài 11: Dùng thuốc an toàn trang 21, 22 VBT Khoa học 5. Câu 1:Nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B cho phù hợp

Xem chi tiết
Bài 12: Phòng bệnh sốt rét trang 23 Bài 12: Phòng bệnh sốt rét trang 23

Giải câu 1, 2, 3 Bài 12: Phòng bệnh sốt rét trang 23 VBT Khoa học 5. Câu 2: Viết câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau

Xem chi tiết
Bài 13: Phòng bệnh sốt xuất huyết trang 24 Bài 13: Phòng bệnh sốt xuất huyết trang 24

Giải câu 1, 2, 3 Bài 13: Phòng bệnh sốt xuất huyết trang 24, 25 VBT Khoa học 5. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 14: Phòng bệnh viên não trang 26 Bài 14: Phòng bệnh viên não trang 26

Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 14: Phòng bệnh viên não trang 26, 27, 28 VBT Khoa học 5. Câu 3: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 15: Phòng bệnh viên gan A trang 28 Bài 15: Phòng bệnh viên gan A trang 28

Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 15: Phòng bệnh viên gan A trang 28, 29, 30 VBT Khoa học 5. Câu 3: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 16: Phòng tránh HIV/AIDS trang 31 Bài 16: Phòng tránh HIV/AIDS trang 31

Giải câu 1, 2, 3 Bài 16: Phòng tránh HIV/AIDS trang 31, 32 VBT Khoa học 5. Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 17: Thái độ đối với người nhiễm HIV/AIDS trang 33 Bài 17: Thái độ đối với người nhiễm HIV/AIDS trang 33

Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 17: Thái độ đối với người nhiễm HIV/AIDS trang 33, 34, 35 VBT Khoa học 5. Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 18: Phòng tránh bị xâm hại trang 35 Bài 18: Phòng tránh bị xâm hại trang 35

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 Bài 18: Phòng tránh bị xâm hại trang 35, 36, 37 VBT Khoa học 5. Câu 3: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 19: Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ trang 37 Bài 19: Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ trang 37

Giải câu 1, 2, 3 Bài 19: Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ trang 37, 38 VBT Khoa học 5. Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 20 - 21: Ôn tập: Con người và sức khỏe trang 38 Bài 20 - 21: Ôn tập: Con người và sức khỏe trang 38

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 Bài 20 - 21: Ôn tập: Con người và sức khỏe trang 38, 39, 40, 41 VBT Khoa học 5. Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Xem chi tiết