CHƯƠNG IV. LÁ

Bình chọn:
4.8 trên 66 phiếu
Hãy tìm 3 loại lá có kiểu gân khác nhau - trang 62 Hãy tìm 3 loại lá có kiểu gân khác nhau - trang 62

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 62 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Chọn 1 lá đơn và 1 lá kép trong số lá đã mang đến lớp - trang 63 Chọn 1 lá đơn và 1 lá kép trong số lá đã mang đến lớp - trang 63

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 63 SGK Sinh học 6. Chọn 1 lá đơn và 1 lá kép trong số lá đã mang đến lớp.

Xem chi tiết
Có mấy kiểu xếp lá trên thân, cành? Là những kiểu nào - trang 63 Có mấy kiểu xếp lá trên thân, cành? Là những kiểu nào - trang 63

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 63 SGK Sinh học 6. Quan sát hình 19.5 và 3 mẫu vật thật về các kiểu xếp lá trên thân và cành.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 64 SGK Sinh 6 Bài 1 trang 64 SGK Sinh 6

Giải bài 1 trang 64 SGK Sinh học 6. Lá có những đặc điểm bên ngoài và cách sắp xếp trên cây như thế nào giúp nó nhận được nhiều ánh sáng?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 64 SGK Sinh học 6 Bài 2 trang 64 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 64 SGK Sinh học 6. Hãy cho ví dụ về ba kiểu xếp lá trên cây.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 64 SGK Sinh học 6 Bài 3 trang 64 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 64 SGK Sinh học 6. Những đặc điểm nào chứng tỏ lá rất đa dạng?

Xem chi tiết
Hoạt động nào của lỗ khí giúp lá trao đổi khí và thoát hơi nước - trang 65 Hoạt động nào của lỗ khí giúp lá trao đổi khí và thoát hơi nước - trang 65

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 65 SGK Sinh học 6. Những đặc điểm nào của biểu bì phù hợp với chức năng bảo vệ phiến lá và cho ánh sáng chiếu vào những tế bào bên trong? Hoạt động nào của lỗ khí giúp lá trao đổi khí và thoát hơi nước?

Xem chi tiết
So sánh lớp tế bào thịt lá với biểu bì mặt trên - trang 66 So sánh lớp tế bào thịt lá với biểu bì mặt trên - trang 66

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 66 SGK Sinh học 6. So sánh lớp tế bào thịt lá sát với biểu bì mặt trên và lớp tế bào thịt lá sát với biểu bì mặt dưới và trả lời các câu hỏi sau.

Xem chi tiết
Hãy cho biết gân lá có chức năng gì- trang 66 Hãy cho biết gân lá có chức năng gì- trang 66

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 66 SGK Sinh học 6. Hãy cho biết gân lá có chức năng gì?

Xem chi tiết
Bài 1 trang 67 SGK Sinh 6 Bài 1 trang 67 SGK Sinh 6

Giải bài 1 trang 67 SGK Sinh học 6. Thịt lá gồm rất nhiều tế bào có vách mỏng, có nhiều lục lạp ở bên trong. Lục lạp là bộ phận chính thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 67 SGK Sinh học 6 Bài 2 trang 67 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 67 SGK Sinh học 6. Cấu tạo của phần thịt lá có những đặc điểm gì giúp nó thực hiện được chức năng chế tạo chất hữu cơ cho cây ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 67 SGK Sinh học 6 Bài 3 trang 67 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 67 SGK Sinh học 6. Lỗ khí có những chức năng gì? Những đặc điểm nào phù hợp với chức năng đó?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 67 SGK Sinh 6 Bài 4 trang 67 SGK Sinh 6

Giải bài 4 trang 67 SGK Sinh học 6. Phần lớn các loại cây đều có lá 2 mặt (trên và dưới) phân biệt nhau rõ ràng.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 67 SGK Sinh học 6 Bài 5 trang 67 SGK Sinh học 6

Giải bài 5 trang 67 SGK Sinh học 6. Hãy tìm ví dụ về vài loại lá có hai mặt lá màu không khác nhau, cách mọc của những lá đó có gì khác với cách mọc của đa số các loại lá ?

Xem chi tiết
Việc bịt lá thí nghiệm bằng giấy đen nhằm mục đích gì - trang 69 Việc bịt lá thí nghiệm bằng giấy đen nhằm mục đích gì - trang 69

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 69 SGK Sinh học 6. Thảo luận: Việc bịt lá thí nghiệm bằng băng giấy đen nhằm mục đích gì? Chỉ có phần nào của lá thí nghiệm đã chế tạo được tinh bột? Vì sao em biết?

Xem chi tiết
Cành rong trong cốc nào chế tạo được tinh bột? Vì sao - trang 70 Cành rong trong cốc nào chế tạo được tinh bột? Vì sao - trang 70

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 70 SGK Sinh học 6. Cành rong trong cốc nào chế tạo được tinh bột? Vì sao? Những hiện tượng nào chứng tỏ cành rong trong cốc đó đã thải ra khí? Đó là khí gì?

Xem chi tiết
Bài 1 trang 70 SGK Sinh 6 Bài 1 trang 70 SGK Sinh 6

Giải bài 1 trang 70 SGK Sinh học 6. Làm thế nào để biết được lá cây chế tạo tinh bột khi có ánh sáng?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 70 SGK Sinh học 6 Bài 2 trang 70 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 70 SGK Sinh học 6. Tại sao khi nuôi cá cảnh trong bể kính, người ta thường thả thêm vào bể các loại rong ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 70 SGK Sinh học 6 Bài 3 trang 70 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 70 SGK Sinh học 6. Vì sao phải trồng cây ở nơi có đủ ánh sáng ?

Xem chi tiết
Lá cây trong chuông nào không thể chế tạo được tinh bột - trang 72 Lá cây trong chuông nào không thể chế tạo được tinh bột - trang 72

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 72 SGK Sinh học 6. Điều kiện thí nghiệm của cây trong chuông A khác với cây trong chuông B ở điểm nào?

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất