Bài 36. Tổng kết về cây có hoa

Bình chọn:
4.1 trên 635 phiếu
Hãy chọn những mục tương ứng giữa chức năng và cấu tạo của mỗi cơ quan rồi ghi vào hình 36.1 - trang 116 Hãy chọn những mục tương ứng giữa chức năng và cấu tạo của mỗi cơ quan rồi ghi vào hình 36.1 - trang 116

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 116 SGK Sinh học 6. Đọc nội dung của bảng sau đây về các chức năng chính và các đặc điểm cấu tạo của các cơ quan ở cây có hoa, hãy chọn những mục tương ứng giữa chức năng và cấu tạo của mỗi cơ quan rồi ghi vào hình 36.1.

Xem chi tiết
Giữa các cơ quan ở cây có hoa có mối quan hệ như thế nào - trang 117 Giữa các cơ quan ở cây có hoa có mối quan hệ như thế nào - trang 117

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 117 SGK Sinh học 6. Qua các thông tin trên, cho biết giữa các cơ quan ở cây có hoa có mối quan hệ như thế nào?

Xem chi tiết
Bài 1 trang 117, 118 SGK Sinh học 6 Bài 1 trang 117, 118 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 trang 117 SGK Sinh học 6. Cây có hoa có những loại cơ quan nào ? Chúng có chức năng gì ?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 117 SGK Sinh học 6 Bài 2 trang 117 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 117 SGK Sinh học 6. Trong một cơ quan và giữa các cơ quan của cây có hoa có những mối quan hệ nào để cây thành một thể thống nhất? Cho ví dụ.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 117 SGK Sinh học 6 Bài 3 trang 117 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 117 SGK Sinh học 6. Hãy giải thích vì sao rau trồng trên đất khô cằn ít được tưới bón thì lá thường không xanh tốt, cây chậm lớn, còi cọc. năng suất thu hoạch sẽ thấp ?

Xem chi tiết
Quan sát kỹ và so sánh cuống lá cây bèo ở H36.3A và H36.3B có gì khác nhau - trang 119 Quan sát kỹ và so sánh cuống lá cây bèo ở H36.3A và H36.3B có gì khác nhau - trang 119

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 119 SGK Sinh học 6. Quan sát và thảo luận: H36.2 vẽ hai cây ở nước. Hãy chú ý đến lá của chúng, có nhận xét gì về hình dạng lá khi nằm ở các vị trí khác nhau: trên mặt nước và chìm trong nước. Giải thích tại sao?

Xem chi tiết
Hãy giải thích tại sao - trang 120 Hãy giải thích tại sao - trang 120

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 120 SGK Sinh học 6. Hãy giải thích tại sao?

Xem chi tiết
Hãy cho biết những đặc điểm trên có tác dụng gì đối với cây - trang 120 Hãy cho biết những đặc điểm trên có tác dụng gì đối với cây - trang 120

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 121 SGK Sinh học 6. Hãy cho biết những đặc điểm trên có tác dụng gì đối với cây?

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 121 SGK Sinh học 6 Câu hỏi 1 trang 121 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 trang 121 SGK Sinh học 6. Các cây sống dưới môi trường nước thướng có những đặc điểm hình thái như thế nào?

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 121 SGK Sinh học 6 Câu hỏi 2 trang 121 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 121 SGK Sinh học 6. Nêu một số ví dụ về sự thích nghi của cây ở cạn với môi trường

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 121 SGK Sinh học 6 Câu hỏi 3 trang 121 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 121 SGK Sinh học 6. Các cây sống trong môi trường sống đặc biệt (sa mạc, đầm lầy) có những đặc điểm gì? Cho một vài ví dụ.

Xem chi tiết

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài