Bài 16. Thân to ra do đâu

Bình chọn:
4.3 trên 289 phiếu
Quan sát hình H.16.1 hãy nhận xét và ghi lại: Cấu tạo trong của thân trưởng thành khác gì so với cấu tạo trong của thân non?Theo em nhờ bộ phận nào mà thân cây to ra được ( Vỏ ? Trụ giữa ? Cả vỏ và trụ giữa?) Quan sát hình H.16.1 hãy nhận xét và ghi lại: Cấu tạo trong của thân trưởng thành khác gì so với cấu tạo trong của thân non?Theo em nhờ bộ phận nào mà thân cây to ra được ( Vỏ ? Trụ giữa ? Cả vỏ và trụ giữa?)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 51 SGK Sinh học 6. Quan sát hình H.16.1 hãy nhận xét và ghi lại: Cấu tạo trong của thân trưởng thành khác gì so với cấu tạo trong của thân non?Theo em nhờ bộ phận nào mà thân cây to ra được (Vỏ? Trụ giữa? Cả vỏ và trụ giữa?)

Xem chi tiết
Vỏ cây to ra nhờ bộ phận nào? Trụ giữa to ra nhờ bộ phận nào ?  Thân cây to ra nhờ đâu? Vỏ cây to ra nhờ bộ phận nào? Trụ giữa to ra nhờ bộ phận nào ? Thân cây to ra nhờ đâu?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 51 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 52 SGK Sinh 6 Bài 1 trang 52 SGK Sinh 6

Giải bài 1 trang 52 SGK Sinh học 6. Cây gỗ to ra do đâu?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 52 SGK Sinh học 6 Bài 2 trang 52 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 52 SGK Sinh học 6. Có thể xác định tuổi của cây gỗ bằng cách nào?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 52 SGK Sinh học 6 Bài 3 trang 52 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 52 SGK Sinh học 6. Em hãy tìm sự khác nhau cơ bản giữa dác và ròng.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 52 SGK Sinh học 6 Bài 4 trang 52 SGK Sinh học 6

Giải bài 4 trang 52 SGK Sinh học 6. Người ta thường chọn phần nào của gỗ để làm cột nhà, làm trụ cầu, tà vẹt? Tại sao?

Xem chi tiết

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài