Bài 27. Sinh sản sinh dưỡng do người

Bình chọn:
4.2 trên 262 phiếu
Hãy cho biết giâm cành là gì - trang 89 Hãy cho biết giâm cành là gì - trang 89

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 89 SGK Sinh học 6. Quan sát H27.1 hãy cho biết: Đoạn cành có đủ mắt đủ chồi đem cắm xuống đất ẩm, sau một thời gian sẽ có hiện tượng gì? Hãy cho biết giâm cành là gì?

Xem chi tiết
Chiết cành là gì - trang 89 Chiết cành là gì - trang 89

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 89 SGK Sinh học 6. Quan sát H27.2 hãy cho biết: Chiết cành là gì? Vì sao ở cành chiết, rễ chỉ có thể mọc ra từ mép vỏ phía trên của vết cắt?

Xem chi tiết
Ghép mắt gồm những bước nào - trang 90 Ghép mắt gồm những bước nào - trang 90

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 90 SGK Sinh học 6. Ghép mắt gồm những bước nào?

Xem chi tiết
Bài 1 trang 91 SGK Sinh 6 Bài 1 trang 91 SGK Sinh 6

Giải bài 1 trang 91 SGK Sinh học 6. Tại sao cành giâm phải có đủ mắt, chồi ?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 91 SGK Sinh học 6 Bài 2 trang 91 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 91 SGK Sinh học 6. Chiết cành khác với giâm cành ở điểm nào? Người ta thường chiết cành với những loại cây nào?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 91 SGK Sinh học 6 Bài 3 trang 91 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 91 SGK Sinh học 6. Hãy cho một vài ví dụ về ghép cây thường được nhân dân ta thực hiện trong trồng trọt.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 91 SGK Sinh học 6 Bài 4 trang 91 SGK Sinh học 6

Giải bài 4 trang 91 SGK Sinh học 6. Cách nhân giống nào nhanh nhất và tiết kiệm cây giống nhất? Vì sao?

Xem chi tiết


Gửi bài