Chủ đề 10 : Đơn thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động 1 trang 59 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Hoạt động 1 trang 59 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho các biểu thức đại số :

Xem chi tiết
Hoạt động 2 trang 59 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Hoạt động 2 trang 59 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Điền vào ô trống thích hợp :

Xem chi tiết
Thử tài bạn trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Thử tài bạn trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Trong các đơn thức dưới đây, đơn thức nào là đơn thức thu gọn (hãy chỉ rõ phần hệ số và phần biến của các đơn thức thu gọn) :

Xem chi tiết
Thử tài bạn trang 60(2) Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Thử tài bạn trang 60(2) Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Thu gọn hai đơn thức sau :

Xem chi tiết
Hoạt động 3 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Hoạt động 3 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho đơn thức

Xem chi tiết
Thử tài bạn trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Thử tài bạn trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Điền vào ô trống thích hợp :

Xem chi tiết
Hoạt động 4 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Hoạt động 4 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập a) Nhân hai đơn thức

Xem chi tiết
Hoạt động 5 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Hoạt động 5 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Quan sát hình minh họa ở trên, em hãy nhận xét vì sao tại các bãi đỗ xe, người ta thường hay sắp xếp các loại xe đạp, xe mô tô và xe ô tô đậu riêng ?

Xem chi tiết
Thử tài bạn trang 62 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Thử tài bạn trang 62 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Sắp xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng :

Xem chi tiết
Bạn nào đúng trang 62 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bạn nào đúng trang 62 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Bạn Nam nói : Hai đơn thức cùng bậc thì đồng dạng.

Xem chi tiết
Hoạt động 6 trang 62 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Hoạt động 6 trang 62 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho đơn thức

Xem chi tiết
Hoạt động 7 trang 62 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Hoạt động 7 trang 62 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Tìm ba đơn thức đồng dạng với đơn thức

Xem chi tiết
Hoạt động 8 trang 62 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Hoạt động 8 trang 62 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Điền vào ô trống các giá trị thích hợp :

Xem chi tiết
Thử tài bạn trang 63 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Thử tài bạn trang 63 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Tìm tổng của ba đơn thức

Xem chi tiết
Bạn nào đúng trang 63 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bạn nào đúng trang 63 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Bạn Thủy đố bạn Toàn và bạn Lan :

Xem chi tiết
Bài tập 1 trang 64 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 1 trang 64 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức:

Xem chi tiết
Bài tập 2 trang 64 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 2 trang 64 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hãy sắp xếp và rút gọn hai đơn thức sau:

Xem chi tiết
Bài tập 3 trang 64 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 3 trang 64 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Sắp xếp các đơn thức sau thành từng nhóm đơn thức đồng dạng:

Xem chi tiết
Bài tập 4 trang 64 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 4 trang 64 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hãy cho biết phần hệ số và phần biến của mỗi đơn thức sau:

Xem chi tiết
Bài tập 5 trang 64 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 5 trang 64 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hãy nhân các đơn thức ở hàng cột tương ứng, rồi điền kết quả đã thu gọn vào các ô trống trong bảng sau:

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài