4. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng

Bình chọn:
4.4 trên 39 phiếu
Hoạt động 11 trang 109 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Hoạt động 11 trang 109 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Các cột điện trên đường Phạm Văn Đồng TP. Hồ Chí Minh (hình 37). Cho ta hình ảnh đường trung trực của một đoạn thẳng. Điểm A nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng BC. Em hãy nhận xét xem điểm A có cách đều hai đầu đoạn thẳng BC không ?

Xem chi tiết
Hoạt động 12 trang 110 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Hoạt động 12 trang 110 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cắt một mảnh giấy trong đó có một mép cắt là đoạn thẳng AB (hình 38a).

Xem chi tiết
Thử tài bạn trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Thử tài bạn trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Ở hình 41, biết là đường trung trực của đoạn thẳng AB. Điểm M thuộc đường

Xem chi tiết
Hoạt động 13 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Hoạt động 13 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Khi làm diều, các nghệ nhân phải chú ý độ cân bằng của cánh diều, khi đó AM = AN, BM = BN (hình 43). Theo em, các điểm A, B có nằm trên đường trung trực của đoạn MN không ?

Xem chi tiết
Thử tài bạn trang 112 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Thử tài bạn trang 112 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Điền vào chỗ trống để hoàn thành phần chứng minh định lí đảo.

Xem chi tiết
Hoạt động 14 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Hoạt động 14 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Dựng đường trung trực của đoạn thẳng AB bằng thước thẳng và compa

Xem chi tiết


Gửi bài