Bài tập - Chủ đề 9: Khái niệm về biểu thức đại số - Giá trị của biểu thức đại số

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài tập 1 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 1 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hãy viết các biểu thức biểu thị:

Xem chi tiết
Bài tập 2 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 2 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hãy viết các biểu thức đại số biểu thị:

Xem chi tiết
Bài tập 3 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 3 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hãy viết các biểu thức đại số biểu thị:

Xem chi tiết
Bài tập 4 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 4 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Ở thành phố Đà Lạt, buổi sáng nhiệt độ là x, buổi trưa nhiệt độ tăng y độ so với buổi sáng, đến chiều tối nhiệt độ lại giảm z độ so với buổi trưa. Hãy biểu thị nhiệt độ của thành phố Đà Lạt vào buổi tối theo các giá trị x, y, z.

Xem chi tiết
Bài tập 5 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 5 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Mỗi tuần bạn Nam đều dành thời gian để học với chương trình IXL, một chương trình học Toán bằng Tiếng Anh trên mạng. Bạn Nam dành x phút để học phần Suy luận, dành nhiều hơn 4 phút so với thời gian học Suy luận để học Hình học và dành gấp đôi thời gian Hình học để học Đại số.

Xem chi tiết
Bài tập 6 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 6 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Độ dài quãng đường được tính theo vận tốc và thời gian bằng công thức s = v.t. Hãy tính độ dài quãng đường khi biết v = 45 km/h và t = 3h30’.

Xem chi tiết
Bài tập 7 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 7 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Tính giá trị của biểu thức sau tại m = -2 hoặc m = 3.

Xem chi tiết
Bài tập 8 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 8 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho biểu thức

Xem chi tiết
Bài tập 9 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 9 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Tính giá trị của biểu thức:

Xem chi tiết
Bài tập 10 trang 57 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 10 trang 57 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Giải mật mã:

Xem chi tiết
Bài tập 11 trang 57 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 11 trang 57 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Trong một lễ hội, lớp 7A của bạn Lan và bạn Hoa mở một gian hàng bán bánh để tạo nguồn kinh phí cho ủng hộ cho quỹ từ thiện Trẻ em nghèo hiếu học. Gian hàng này bán 4 loại hộp bánh, mỗi loại hộp chứa một số thanh chocolate như sau :

Xem chi tiết


Gửi bài