5. ÔN TẬP CUỐI NĂM - TOÁN 3

Bình chọn:
4.8 trên 120 phiếu
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 161 trang 169 sgk Toán 3 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 161 trang 169 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 169 SGK Toán 3. Bài 1. Viết các số thích hợp vào mỗi vạch.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3  Tiết 163 trang 170 sgk Toán 3 Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 163 trang 170 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 170, 171 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 162 trang 170 sgk Toán 3 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 162 trang 170 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 170 SGK Toán 3. Bài 1: Điền dấu >; < hoặc = thích hợp vào chỗ chấm.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 164 trang 171 sgk Toán 3 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 164 trang 171 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 171 SGK Toán 3. Bài 1. Tính nhẩm.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 166 trang 172 sgk Toán 3 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 166 trang 172 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 172, 173 SGK Toán 3. Bài 1: Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 165 trang 172 sgk Toán 3 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 165 trang 172 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 172 SGK Toán 3. Bài 1. Tính nhẩm.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 168 trang 174 sgk Toán 3 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 168 trang 174 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 174, 175 SGK Toán 3. Bài 1. Mỗi hình dưới đây có diện tích là bao nhiêu xăng – ti – mét vuông ?

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 167 trang 174 sgk Toán 3 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 167 trang 174 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 174 SGK Toán 3. Bài 1: Trong hình bên...

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 170 trang 176 sgk Toán 3 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 170 trang 176 sgk Toán 3

Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 176 (Ôn tập về giải toán - tiếp theo) SGK Toán 3. Bài 1. Một sợi dây dài 9135cm được cắt thành hai đoạn...

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 169 trang 176 sgk Toán 3 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 169 trang 176 sgk Toán 3

Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 176 (Ôn tập về giải toán) SGK Toán 3. Bài 1. Hai năm trước đây số dân của một xã là 5236 người...

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 171 trang 177 sgk Toán 3 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 171 trang 177 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177 SGK Toán 3. Bài 1. Viết các số.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 172 trang 178 sgk Toán 3 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 172 trang 178 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 178 SGK Toán 3. Bài 1. Viết số liền trước của mỗi số sau.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 173 trang 179 sgk Toán 3 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 173 trang 179 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 179 SGK Toán 3. Bài 1 Viết số liền trước của 92458.

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài