1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

Bình chọn:
4.6 trên 118 phiếu
Lý thuyết cộng trừ các số có ba chữ số ( không nhớ)

Muốn cộng, trừ các số có ba chữ số...

Xem chi tiết

Lý thuyết đọc viết và so sánh các số có ba chữ số

Khi đọc, viết các số có ba chữ số, ta phải đọc, viết lần lượt từ chữ số hàng trăm đến chữ số hàng chục rồi đến chữ số hàng đơn vị...

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4 trang 3 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 3 SGK Toán 3. Bài 1: Điền vào ô trống sau đây..

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 4 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 4 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 4 sgk Toán 3 - Luyện tập

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 4 SGK Toán 3. Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 5 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 5 SGK Toán 3. Bài 1: Tính...

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4, trang 6 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 6 SGK Toán 3. Bài 1: Tính...

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 7 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 7 SGK Toán 3. Bài 1: Tính...

Xem lời giải

Lý thuyết luyện tập trang 8 SGK Toán 3

Kiến thức cần nhớ: Trong phép trừ...

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 8 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 8 SGK Toán 3. Bài 1: Tính...

Xem lời giải

Lý thuyết ôn tập các bảng nhân

Trong biểu thức có chứa phép nhân và phép cộng

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4 trang 9 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 9 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem lời giải

Lý thuyết tiết 10 : Luyện tập (trang 10 SGK)

Trong biểu thức có chứa phép chia và phép cộng

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4 trang 10 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 10 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem lời giải

Lý thuyết ôn tập về hình học

Kiến thức cần nhớ: Muốn tính chu vi của tam giác

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4 trang 10, 11 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 10, 11 SGK Toán 3. Bài 1: Tính.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 11, 12 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 11, 12 SGK Toán 3. Bài 1: a) Tính độ dài đường gấp khúc...

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 12 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 12 SGK Toán 3. Bài 1: Đội Một trồng được 230 cây...

Xem lời giải

Lý thuyết tiết 13: Xem đồng hồ ( trang 13 SGK)

Kiến thức cần nhớ

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4 trang 13, 14 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 13, 14 SGK Toán 3. Bài 1: Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất