4. CÁC SỐ ĐẾN 100 000

Bình chọn:
4.7 trên 124 phiếu
Lý thuyết, bài 1, bài 2 bài 3, bài 4 Tiết 130 trang 140 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 140, 141 SGK Toán 3. Bài 1: Viết (theo mẫu).

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 131 trang 142 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 142 SGK Toán 3. Bài 1: Viết theo mẫu.

Xem lời giải

Lý thuyết, bài 1, bài 2 bài 3, bài 4 Tiết 132 trang 143 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 143, 144 SGK Toán 3. Bài 1: Viết (theo mẫu)

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 133 trang 145 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 145 SGK Toán 3. Bài 1: Viết theo mẫu.

Xem lời giải

Lý thuyết, bài 1, bài 2 bài 3, bài 4 Tiết 134 trang 146 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 146 SGK Toán 3. Bài 1: Số?

Xem lời giải

Lý thuyết, bài 1, bài 2 bài 3, bài 4 Tiết 135 trang 147 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 147 SGK Toán 3. Bài 1: Điền dấu thích hợp vào ô trống (< , > = ).

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 136 trang 148 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 148 SGK Toán 3. Bài 1: Số?

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 137 trang 149 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 149 SGK Toán 3. Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 138 trang 150 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 150 SGK Toán 3. Bài 1: Câu nào đúng, câu nào sai?

Xem lời giải

Lý thuyết, bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 139 trang 151 sgk toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 151 SGK Toán 3. Bài 1: Viết theo mẫu.

Xem lời giải

Lý thuyết, bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 140 trang 152 sgk toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 152 SGK Toán 3. Bài 1. Viết vào ô trống (theo mẫu).

Xem lời giải

Lý thuyết, bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 142 trang 153 sgk toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 153, 154 SGK Toán 3. Bài 1. Viết vào ô trống theo mẫu.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 141 trang 153 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 153 SGK Toán 3. Bài 1. Tính diện tích và chu vi hình chữ nhật có chiều dài 4dm, chiều rộng 8 cm.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 143 trang 154 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 154 SGK Toán 3. Bài 1. Tính diện tích hình vuông.

Xem lời giải

Lý thuyết, bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 144 trang 155 sgk toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 155 SGK Toán 3. Bài 1: Tính.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 145 trang 156 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 156 SGK Toán 3. Bài 1. Tính.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 146 trang 157 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 157 SGK Toán 3. Bài 1: Tính.

Xem lời giải

Lý thuyết, bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 147 trang 158 sgk toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 158, 159 SGK Toán 3. Bài 1: Mỗi ví đựng bao nhiêu tiền?

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 148 trang 159 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 159, 160 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 149 trang 160 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 160 SGK Toán 3. Bài 1. Tính nhẩm.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất