2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000

Bình chọn:
4 trên 62 phiếu
Bài 1, 2, 3, 4 trang 30 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 30 SGK Toán 3. Bài 1: Tính.

Xem lời giải

Lý thuyết tiết 18: Bảng nhân 6 ( trang 19 sgk)

Kiến thức cần nhớ về bảng nhân 6

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3 trang 19 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 19 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 20 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 20 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem lời giải

Lý thuyết tiết 20: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ( không nhớ) (trang 21 sgk)

Kiến thức cần nhớ:Các bước nhân

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3 trang 21 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 21 SGK Toán 3. Bài 1: Tính.

Xem lời giải

Lý thuyết nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ( có nhớ)

Kiến thức cần nhớ: Trường hợp nhân có nhớ

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4 trang 35 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 35 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 23 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 23 SGK Toán 3. Bài 1: Tính.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3 trang 22 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 22 SGK Toán 3. Bài 1: Tính.

Xem lời giải

Lí thuyết bảng chia 6

Kiến thức cần nhớ bảng nhân 6

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4 trang 24 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 24 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 25 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 25 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem lời giải

Bài 1, 2 trang 26 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2 trang 26 SGK Toán 3. Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm?

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 26, 27 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 26, 27 SGK Toán 3. Bài 1: Tìm...

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3 trang 28 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 28 SGK Toán 3. Bài 1: Tính.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3 trang 28 sgk Toán 3 - Luyện tập

Giải bài 1, 2, 3 trang 28 SGK Toán lớp 3. Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 29, 30 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 29, 30 SGK Toán 3. Bài 1: Tính rồi viết theo mẫu.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3 trang 31 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 31 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 32 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 32 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất