Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước (từ 1975 đến nay)

Bình chọn:
4.7 trên 122 phiếu
Tại sao ngày 25 - 4 - 1976 là ngày vui nhất của nhân dân ta ?

Ngày 25 - 4 - 1976 là ngày vui nhất của nhân dân ta vì...

Xem lời giải

Quan sát hình 1, em có nhận xét gì?

Quan sát hình 1, em có nhận xét gì?

Xem lời giải

Bài 1 trang 60 SGK Lịch sử 5

Hãy thuật lại sự kiện lịch sử diễn ra vào ngày 25 - 4 - 1976 ở nước ta.

Xem lời giải

Bài 2 trang 60 SGK Lịch sử 5

Quốc hội khoá VI đã có những quyết định trọng đại gì ?

Xem lời giải

Em nghĩ gì về những số liệu nói trên ?

Những số liệu trên đã thể hiện...

Xem lời giải

Bài 1 trang 62 SGK Lịch sử 5

Để xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình, cán bộ, công nhân Việt Nam và Liên Xô đã phải lao động ra sao ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 62 SGK Lịch sử 5

Nêu vai trò của Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình đối với công cuộc xây dựng đất nước.

Xem lời giải

Bài 3 trang 62 SGK Lịch sử 5

Em biết thêm được những nhà máy thuỷ điện nào đã và đang được xây dựng ở nước ta ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 64 SGK Lịch sử 5

Thông qua các bài Lịch sử ở lớp 4, lớp 5, cho biết vì sao nhân dân ta giành thắng lợi trong công cuộc giữ nước và dựng nước ?

Xem lời giải

Bài 1 trang 64 SGK Lịch sử 5

Lập bảng thống kê các sự kiện tiêu biểu của lịch sử nước ta từ năm 1858 đến nay. Từ đó, em hãy chọn 5 sự kiện tiêu biểu nhất và giải thích tại sao lại chọn 5 sự kiện đó.

Xem lời giải

Bài 3 trang 64 SGK Lịch sử 5

Viết một đoạn văn nói lên cảm nghĩ của em về công lao của Bác Hồ đối với lịch sử dân tộc.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất