Xã hội

Bình chọn:
4.6 trên 84 phiếu
Bài 19: Các thế hệ trong một gia đình Bài 19: Các thế hệ trong một gia đình

Giải vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 19 trang 27, 28 các thế hệ trong một gia đình với lời giải ngắn gọn nhất.

Xem chi tiết
Bài 20: Họ nội, họ ngoại Bài 20: Họ nội, họ ngoại

Giải vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 20 trang 29 họ nội, họ ngoại với lời giải ngắn gọn nhất.

Xem chi tiết
Bài 21-22: Thực hành:  Phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng Bài 21-22: Thực hành: Phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng

Giải vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 21-22 trang 30, 31 thực hành: Phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng với lời giải ngắn gọn nhất.

Xem chi tiết
Bài 23: Phòng cháy khi ở nhà Bài 23: Phòng cháy khi ở nhà

Giải vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 23 trang 32 phòng cháy khi ở nhà với lời giải ngắn gọn nhất.

Xem chi tiết
Bài 24: Một số hoạt động ở trường Bài 24: Một số hoạt động ở trường

Giải vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 24 trang 33, 34 một số hoạt động ở trường với lời giải ngắn gọn nhất.

Xem chi tiết
Bài 25: Một số hoạt động ở trường (tiếp theo) Bài 25: Một số hoạt động ở trường (tiếp theo)

Giải vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 25 trang 35 một số hoạt động ở trường (tiếp theo) với lời giải ngắn gọn nhất.

Xem chi tiết
Bài 26: Không chơi các trò chơi nguy hiểm Bài 26: Không chơi các trò chơi nguy hiểm

Giải vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 26 trang 36, 37 không chơi các trò chơi nguy hiểm với lời giải ngắn gọn nhất.

Xem chi tiết
Bài 27-28: Tỉnh (thành phố) nơi bạn đang sống Bài 27-28: Tỉnh (thành phố) nơi bạn đang sống

Giải vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 27-28 trang 38, 39 tỉnh (thành phố) nơi bạn đang sống với lời giải ngắn gọn nhất.

Xem chi tiết
Bài 29: Các hoạt động thông tin liên lạc Bài 29: Các hoạt động thông tin liên lạc

Giải vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 29 trang 40, 41 các hoạt động thông tin liên lạc với lời giải ngắn gọn nhất.

Xem chi tiết
Bài 30: Hoạt động nông nghiệp Bài 30: Hoạt động nông nghiệp

Giải vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 30 trang 41 hoạt động nông nghiệp với lời giải ngắn gọn nhất.

Xem chi tiết
Bài 31: Hoạt động công nghiệp, thương mại Bài 31: Hoạt động công nghiệp, thương mại

Giải vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 31 trang 42, 43 hoạt động công nghiệp, thương mại với lời giải ngắn gọn nhất.

Xem chi tiết
Bài 32: Làng quê và đô thị Bài 32: Làng quê và đô thị

Giải vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 32 trang 43, 44 làng quê và đô thị với lời giải ngắn gọn nhất.

Xem chi tiết
Bài 33: An toàn khi đi xe đạp Bài 33: An toàn khi đi xe đạp

Giải vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 33 trang 45 an toàn khi đi xe đạp với lời giải ngắn gọn nhất.

Xem chi tiết
Bài 34-35: Ôn tập và kiểm tra học kì 1 Bài 34-35: Ôn tập và kiểm tra học kì 1

Giải vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 34-35 trang 46, 47, 48 ôn tập và kiểm tra học kì 1 với lời giải ngắn gọn nhất.

Xem chi tiết
Bài 36: Vệ sinh môi trường Bài 36: Vệ sinh môi trường

Giải vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 36 trang 49 vệ sinh môi trường với lời giải ngắn gọn nhất.

Xem chi tiết
Bài 37: Vệ sinh môi trường (tiếp theo) Bài 37: Vệ sinh môi trường (tiếp theo)

Giải vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 37 trang 50 vệ sinh môi trường (tiếp theo) với lời giải ngắn gọn nhất.

Xem chi tiết
Bài 38: Vệ sinh môi trường (tiếp theo) Bài 38: Vệ sinh môi trường (tiếp theo)

Giải vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 38 trang 51 vệ sinh môi trường (tiếp theo) với lời giải ngắn gọn nhất.

Xem chi tiết
Bài 39: Ôn tập: xã hội Bài 39: Ôn tập: xã hội

Giải vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 39 trang 52, 53 ôn tập: xã hội với lời giải ngắn gọn nhất.

Xem chi tiết